"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Idrottshögskolan

Arbetsenheten Idrottshögskolan syftar till att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Välkommen till Idrottshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är sedan hösten 2015 utsett till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Utifrån avtal med Riksidrottsförbundet har Idrottshögskolan särskilda uppdrag som Riksidrottsuniversitet.

Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet i såväl programutbildningar som fristående kurser.  Idag har Idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de går, inom ramen för konceptet ”Dubbla karriärer”.

Idrottshögskolan har ett nätverk med de idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fem kompetenscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF); Innebandy, Längdskidor, Orientering/Skidorientering, Friidrott samt Badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Senast uppdaterad: 2023-10-26