Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Idrottshögskolan

Arbetsenheten Idrottshögskolan syftar till att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Nyheter
Nyheter

Vad är senaste nytt? Här listas nyheter om Idrottshögskolan och vår verksamhet.

Kalender
Kalender

Föreläsningar, mässor, konferenser och disputationer. Se vilka evenemang som är på gång vid Idrottshögskolan.

Personal
Personal

Hitta kontaktuppgifter och läs mer om Idrottshögskolans personal.

Arbetsenheten Idrottshögskolan

Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå, inom ramen för konceptet ”Dubbla karriärer”. Umeå universitet är sedan hösten 2015 utsett till ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Utifrån avtal med Riksidrottsförbundet har Idrottshögskolan också särskilda uppdrag inom ramen för Riksidrottsuniversitetet.

Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet i såväl programutbildningar som fristående kurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med de idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fem kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Längdskidor, Orientering/Skidorientering, Friidrott samt Badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av Idrottshögskolans uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de går. Idag har Idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige.