Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Idrottshögskolan

Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Centrumbildningen Idrottshögskolan

Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Kompetenscentrum

Inom verksamheten finns fem kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering, Friidrott samt badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Samordning av Elitidrottsstudenter

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige.

Riksidrottsuniversitet (RIU)

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundets system med Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU) utökats med Riksidrottsuniveristet (RIU). Sedan hösten 2015 är Umeå universitet ett av landets Riksidrottsuniversitet.