Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Idrottshögskolan

Anställda medarbetare

Anna Norell Lindgren
Telefon
090-786 80 36

Ekonomiadministratör för Idrottshögskolan. Ansvar för bokslut, prognos och budget. Hantering av beställningar, utlägg och reseräkningar. Uppföljning och analys på projekt och enhetsnivå. 

Anna-Karin Eriksson

Huvudansvarig för Idrottshögskolans webb och Facebook. Administrerar elitidrottsavtal och ansvarar för registret elitidrottande studenter vid Umeå universitet.

Emma Isaksson
Telefon
090-786 51 11
Hannes Andersson

Verksamhetsledare och huvudtränare på Badmintons kompetenscentrum (BKC). Leder den dagliga träningen för BKC-studenterna och är ansvarig för att utveckla verksamheten i stort.

Joel Sjölander

Fystränare och ansvarig för prestationsutvecklingslabbet. Finns som resurs för alla RIU-studenter, kan hjälpa till med samordning av tester och träningsupplägg.

Lena Lejon
Telefon
090-786 66 96

Jag är anställd som HR samordnare för vid Pedagogiska institutionen, Polisutbildningen och Idrottshögskolan.

Pernilla Eriksson

Områdeschef för Idrottshögskolan och projektledare för Riksidrottsuniversitetet. Har huvudansvaret för kombination elitidrott och studier samt för Idrottshögskolans fem kompetenscentrum.

Pär Norén

Verksamhetsledare för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC).

Stefan Sandlund

Arbetsuppgift: Koordinering av idrottshögskolans prestationsteam och testverksamhet, samt verkar som rådgivare åt riksidrottsstudenter i frågor om fysiskträning och träningsplanering. 

Taru Tervo

Forskningssamordnare för Idrottshögskolan och Innebandyns kompetenscentrum, sekreterare på IH:s forskningsråd, projektledare för projekten Elite Sport North och Riskfaktorer för innebandyskador.

Tove Mårs

Vägledare för studenter med dubbla karriärer (elitidrott och akademiska studier), projektsamordnare för friskvårdskonceptet Hälsa på campus och forskningsstudien Elite Sport North.

Ulrika Haake
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Områdesledare: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen och ledare för det nationella PiA-nätverket (Pedagogik i Arbetslivet).