Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Idrottshögskolan

Anställda medarbetare

Anna Norell Lindgren, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 36

Ekonomiadministratör för Idrottshögskolan. Ansvar för bokslut, prognos och budget. Hantering av beställningar, utlägg och reseräkningar. Uppföljning och analys på projekt och enhetsnivå. 

Anna-Karin Eriksson, administratör

Ansvarig för Idrottshögskolans webb och Facebooksida. Administrerar elitidrottsavtal, bokning av Idrottsmedicinsk support. Sekreterare i Idrottshögskolans utbildningsråd.

Emma Isaksson, administratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 51 11
Hannes Andersson, projektledare

Verksamhetsledare och huvudtränare på Badmintons kompetenscentrum (BKC). Leder den dagliga träningen för BKC-studenterna och är ansvarig för att utveckla verksamheten i stort.

Lena Lejon, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 96

Anställd vid pedagogiska institutionen där jag är HR samordnare. Stöttar även Polisutbildningen och Idrottshögskolan i personalfrågor.

Pernilla Eriksson, områdeschef

Områdeschef för Idrottshögskolan och projektledare för Riksidrottsuniversitetet. Har huvudansvaret för kombination elitidrott och studier vid UmU samt för IH:s fem kompetenscentrum.

Pär Norén, projektledare

Verksamhetsledare för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC).

Stefan Sandlund, projektassistent (tjänstledig)

Arbetsuppgift: Koordinering av idrottshögskolans prestationsteam och testverksamhet, samt verkar som rådgivare åt riksidrottsstudetner i frågor om fysiskträning och träningsplanering. 

Taru Tervo, forskningssamordnare

Forskingssamordnare för Idrottshögskolan samt för Innebandyns kompetenscentrum, sekreterare på Idrottshögskolans forskningsråd, projektledare för Elite Sport North projektet.

Tove Mårs, projektadministratör

Vägledare för studenter med dubbla karrriärer och elitidrottsavtal, projektadministratör för forskningsstudien Elite Sport North och friskvårdskonceptet Hälsa på campus. 

Ulrika Haake, professor
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.