Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Idrottshögskolan

Anställda medarbetare

Anna-Karin Eriksson, administratör, enhet

Arbetsområden: Idrottshögskolans webb och Facebooksida, administratör av elitidrottsavtal, bokning av Idrottsmedicinsk support, sekreterare i Idrottshögskolans utbildningsråd,

Emma Isaksson, administratör, enhet (tjänstledig)
Telefon
090-786 51 11
Eva Tengman, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 93 96
Hannes Andersson, projektledare

Verksamhetsledare och huvudtränare på Badmintons kompetenscentrum (BKC). Leder den dagliga träningen för BKC-studenterna och är ansvarig för att utveckla verksamheten i stort.

Joel Sjölander, projektassistent
Lena Lejon, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 96
Pernilla Eriksson, områdeschef

Projektledare för Riksidrottsuniversitetet. Kansliansvarig Idrottshögskolan. Huvudansvarig för kombination elitidrott och studier vid UmU, ordförande i Idrottshögskolans utbildningsråd och kompetens- och utvecklingscentrum samt projektledare för konceptet Hälsa på Campus.

Pär Norén, projektledare

Verksamhetsledare för Orienteringens utvecklingscentrum OUC. Ansvarig för att hjälpa de antagna till OUC:s träningsgrupp, med träningsplanering och andra behov för att idrottarna ska kunna utvecklas under studietiden vid Umeå universitet eller jägmästarutbildningen SLU Umeå.

Stefan Sandlund, projektassistent

Arbetsuppgift: Koordinering av idrottshögskolans prestationsteam och testverksamhet, samt verkar som rådgivare åt riksidrottsstudetner i frågor om fysiskträning och träningsplanering. 

Taru Tervo, samordnare, forskning

Forskingssamordnare för Idrottshögskolan samt för Innebandyns kompetenscentrum, sekreterare på Idrottshögskolans forskningsråd, Elite Sport North projektet.

Tor Söderström, professor

I min forskning intresserar jag mig för frågor som berör utveckling av professionellt kunnande inom polisutbildning och talangidentifikation och talangutveckling inom idrott.

Tove Mårs, administratör, projekt

Arbetsområden: koordinering av studenter med elitidrottsavtal, forskningsprojektet Elite Sport North och friskvårdskonceptet Hälsa på campus. Arkiv- och diarieansvarig.

Ulrika Aasa, universitetslektor
Telefon
090-786 92 73
Ulrika Haake, universitetslektor
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.