Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Personal vid Idrottshögskolan

Anställda medarbetare

Anna Norell Lindgren, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 36

Ekonomiadministratör för Idrottshögskolan. Ansvar för bokslut, prognos och budget. Hantering av beställningar, utlägg och reseräkningar. Uppföljning och analys på projekt och enhetsnivå. 

Anna-Karin Eriksson, administratör

Huvudansvarig för Idrottshögskolans webb och Facebook. Administrerar elitidrottsavtal och ansvarar för registret elitidrottande studenter vid Umeå universitet.

Emma Isaksson, administratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 51 11
Hannes Andersson, projektledare

Verksamhetsledare och huvudtränare på Badmintons kompetenscentrum (BKC). Leder den dagliga träningen för BKC-studenterna och är ansvarig för att utveckla verksamheten i stort.

Lena Lejon, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 96

Anställd vid pedagogiska institutionen där jag är HR samordnare. Stöttar även Polisutbildningen och Idrottshögskolan i personalfrågor.

Pernilla Eriksson, områdeschef

Områdeschef för Idrottshögskolan och projektledare för Riksidrottsuniversitetet. Har huvudansvaret för kombination elitidrott och studier vid UmU samt för IH:s fem kompetenscentrum.

Pär Norén, projektledare

Verksamhetsledare för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC).

Stefan Sandlund, projektassistent (tjänstledig)

Arbetsuppgift: Koordinering av idrottshögskolans prestationsteam och testverksamhet, samt verkar som rådgivare åt riksidrottsstudetner i frågor om fysiskträning och träningsplanering. 

Taru Tervo, forskningssamordnare

Forskingssamordnare för Idrottshögskolan samt för Innebandyns kompetenscentrum, sekreterare på Idrottshögskolans forskningsråd, projektledare för Elite Sport North projektet.

Tove Mårs, projektsamordnare

Vägledare för studenter med dubbla karriärer (elitidrott och akademiska studier), projektsamordnare för friskvårdskonceptet Hälsa på campus och forskningsstudien Elite Sport North.

Ulrika Haake, professor
Telefon
090-786 96 21

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.