Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulrika Haake

Ulrika Haake

Föreståndare för Idrottshögskolan, Studierektor för forskarutbildningen i pedagogik, Områdesledare Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Idrottshögskolan vid Umeå universitet Roll: Föreståndare
Plats
IKSU Sport, Göstaskogslundväg 33, Idrottshögskolans kansli Umeå universitet, 901 87 Umeå

Befattning: Professor i pedagogik

För närvarande är jag föreståndare för Idrottshögskolan, studierektor för forskarutbildningen i pedagogik och områdesansvarig för utbildnings- och forskningsområdet Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA). Jag är professor i pedagogik vid Umeå universitet och har arbetat vid universitetet sedan 1993, efter en examen som personalvetare. 2004 disputerade jag på en avhandling om "Ledarskapande i akademin" och 2013 blev jag docent.

Jag har genom åren bl.a. haft uppdrag som innefattat arbete med personal- och chefsutvecklingsfrågor, som pedagogisk konsult, som lärare i pedagogik, som programansvarig för Personalvetarprogrammet, som ledamot och lärare inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation och mellan åren 2011-2017 som prodekan och senare dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet.

Styrelser och nämnder jag sitter/suttit med i de senaste åren är bl.a. Umeå universitets ledningsråd, Utbildningsstrategiska rådet, Högskolepedagogiska nämnden, Biblioteksstyrelsen, Idrottshögskolans styrelse, Lärarhögskolans styrelse och Handelshögskolans styrelse. Jag har också varit ordförande i Universitetspedagogiskt Centrum, Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden, Anställningskommittén för lektorat och samhällsvetenskapliga fakultetens Utbildningskommitté.

Jag leder vidare ett av Pedagogiska institutionens prioriterade forsknings- och utbildningsområden: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) från 1/7 2017. Där finns några av mina närmaste forskningskollegor och doktorander.

Området Ledarskap, organisation och arbetsliv

Forskningsprojekt som jag på senare år varit/är involverad i är det Forte-finansierade forskningsprojektet "Jämställdheten och akademin: När vilja och val möter hinder, möjligheter och motstånd", det Tillväxtverksfinansierade Nordic Safety and Securityprojektet (NSS), där jag var forskningsledare för work package 3: "Ledarskapet – medarbetarna – tekniken" med nio forskare/doktorander från UmU och LTU involverade, samt ett KK-finansierat projekt om ledning och styrning av akademin, inom ramen för "Centre for Knowledge Governance Studies". 2010-2016 har jag varit en av flera "convenors" för ESREA-nätverket Working Life and Learning (WLL), vilket resulterat i både arrangerandet av två internationella konferenser och en bok utgiven av Sense Publishers.

Mina forskningsintressen har i huvudsak varit riktade mot två områden:
1) Higher Education-området: både i relation till styrningsfrågor, ledarskapsfrågor och jämställdhetsfrågor
2) Polisens organisation: framför allt i relation till ledarskaps- och genusfrågor.

Några av de tidskrifter jag publicerat artiklar i, inom ramen för dessa två områden är:
1) Higher Education, Studies in Higher Education, Tertiary Education and Management
2) Policing and Society, Vocations and Learning, Police Practice and Research.

Jag har också mellan åren 2008-2015 varit projektansvarig för en 15 hp's uppdragsutbildning i ledarskap, kommunikation och organisation åt Rikspolisstyrelsen inom ramen för satsningen på Polisens Indirekta Ledarskap (PIL).

2020
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 42-52
Bäck, Thomas; Haake, Ulrika
2019
Journal of Vocational Education and Training, Routledge 2019, Vol. 71, (1) : 65-86
Holmgren, Robert; Haake, Ulrika; Söderström, Tor
2018
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 115-130
Haake, Ulrika
2018
Police Practice & Research, Routledge 2018, Vol. 19, (3) : 241-252
Haake, Ulrika
2018
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar
2017
Policing & society, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 27, (7) : 764-778
Haake, Ulrika; Rantatalo, Oscar; Lindberg, Ola
2017
Journal of Computer Assisted Learning, John Wiley & Sons 2017, Vol. 33, (5) : 500-512
Holmgren, Robert; Haake, Ulrika; Söderström, Tor
2017
Studies in Higher Education, Routledge 2017, Vol. 42, (11) : 2009-2025
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika
2017
ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research. Network 22: Research in Higher Education
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika
2016
Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur AB 2016 : 139-154
Haake, Ulrika; Löfgren Martinsson, Maria
2016
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2016, Vol. 18, (3) : 3-29
Rantatalo, Oscar; Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; et al.
2015
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 1-14
Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Helms Jørgensen, Christian; et al.
2015
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 223-232
Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Helms Jørgensen, Christian; et al.
2015
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
2015
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 103-116
Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; Haake, Ulrika
2014
The 2nd International Conference of ESREA’s Research Network “Working Life and Learning”, Osnabrück University, Germany, March 31—April 2, 2014.
Haake, Ulrika; Rantatalo, Oscar; Lindberg, Ola
2013
Vocations and Learning, Dordrecht: Springer Netherlands 2013, Vol. 6, (2) : 281-295
Fejes, Andreas; Haake, Ulrika
2013
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber Förlag 2013 : 101-114
Haake, Ulrika
2013
Higher Education, Springer Science+Business Media B.V. 2013, Vol. 66, (2) : 173-188
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika; Lindberg, Leif
2012
Kvalitet och kollegialitet: vänbok till Leif Lindberg, Växjö: Linnéuniversitetet 2012 : 129-139
Haake, Ulrika
2012
Linnéuniversitet och Umeå universitet 2012
Lindberg, Leif; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte
2012
Nordic conference on Higher Education and Research: Academic work in a recession – who should pay?, Finland: University of Helsinki’s Network for Higher Education and Innovation Research (HEINE), the Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF) and Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre 2012 : 10-10
Lindberg, Leif; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte
2011
1st International Seminar in the ESREA Network
Fejes, Andreas; Haake, Ulrika
2011
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 87
Haake, Ulrika
2011
Higher Education, Springer Science + Business Media B.V. 2011, Vol. 62, (1) : 113-127
Haake, Ulrika
2010
Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010
Haake, Ulrika
2010
Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010
Österlind, Malin; Haake, Ulrika
2010
Advancing Women in Leadership Journal. The first online professional, refereed journal for women in leadership, Huntsville, Texas, USA: College of Education, Sam Houston State University 2010, Vol. 30, (16) : 1-24
Österlind, Malin; Haake, Ulrika
2009
Tertiary Education and Management, Springer Netherlands 2009, Vol. 15, (4) : 291-304
Haake, Ulrika
2009
Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Lund: Studentlitteratur 2009 : 55-69
Haake, Ulrika; Löfgren Martinsson, Maria
2009
6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 6-7 August, in Stockholm.
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika; Riis, Ulla; et al.
2009
Theory and Evidence in European Educational Research
Silander, Charlotte; Riis, Ulla; Lindberg, Leif; et al.
2008
Frihetens pris - ett gränslöst arbete: En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation, Stockholm: Högskoleverket 2008 : 25-32
Haake, Ulrika
2008
Frihetens pris – ett gränslöst arbete: En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation, Stockholm: Högskoleverket 2008 : 21-24
Haake, Ulrika; Björkman, Torsten
2008
From teaching to learning?
Riis, Ulla; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte; et al.
2004
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 74
Haake, Ulrika
2003
European Conference on Educational Research, University of Hamburg, 17-20 September 2003
Ulrika, Haake

Forskargrupper

Kontakt vid Umeå universitet
GENIAC

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 december 2020