"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrika Haake

Föreståndare för Idrottshögskolan, Områdesledare: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen och ledare för det nationella PiA-nätverket (Pedagogik i Arbetslivet).

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Idrottshögskolan vid Umeå universitet Roll: Föreståndare
Plats
IKSU Sport, Gösta Skogslunds Väg 35, Idrottshögskolans kansli Umeå universitet, 901 87 Umeå

Befattning: Professor i pedagogik

För närvarande är jag föreståndare för Idrottshögskolan, områdesansvarig för utbildnings- och forskningsområdet Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) vid pedagogiska institutionen samt ledare för det nationella PiA-nätverket (Pedagogik i Arbetslivet). Jag är professor i pedagogik vid Umeå universitet och har arbetat vid universitetet sedan 1993, efter en examen som personalvetare. 2004 disputerade jag på en avhandling om "Ledarskapande i akademin" och 2013 blev jag docent.

Läs om Idrottshögskolan här: https://www.umu.se/ih

Jag har genom åren bl.a. haft uppdrag som innefattat arbete med personal- och chefsutvecklingsfrågor, som pedagogisk konsult, som lärare i pedagogik, som programansvarig för Personalvetarprogrammet, som ledamot och lärare inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation och mellan åren 2011-2017 som prodekan och senare dekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet.

Styrelser och nämnder jag sitter/suttit med i de senaste åren är bl.a. Umeå universitets ledningsråd, Utbildningsstrategiska rådet, Högskolepedagogiska nämnden, Biblioteksstyrelsen, Idrottshögskolans styrelse, Lärarhögskolans styrelse och Handelshögskolans styrelse. Jag har också varit ordförande i Universitetspedagogiskt Centrum, Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden, Anställningskommittén för lektorat och samhällsvetenskapliga fakultetens Utbildningskommitté.

Jag leder ett av Pedagogiska institutionens prioriterade forsknings- och utbildningsområden: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA) från 1/7 2017. Här finns några av mina närmaste forskningskollegor och doktorander. Läs mer: https://www.umu.se/forskning/grupper/ledarskap-organisation-och-arbetsliv/

Forskningsprojekt som jag på senare år varit/är involverad i är det FAS-finansierade forskningsprojektet "Jämställdheten och akademin: När vilja och val möter hinder, möjligheter och motstånd", det Tillväxtverksfinansierade Nordic Safety and Securityprojektet (NSS), där jag var forskningsledare för work package 3: "Ledarskapet – medarbetarna – tekniken" med nio forskare/doktorander från UmU och LTU involverade, ett KK-finansierat projekt om ledning och styrning av akademin, inom ramen för "Centre for Knowledge Governance Studies" samt det Fortefinansierade projektet "Den civilianiserade polismyndigheten: Genus, status och professionsgränser", som löper 2021-2023. Under åren 2010-2016 var jag en av flera "convenors" för ESREA-nätverket Working Life and Learning (WLL), vilket resulterat i både arrangerandet av två internationella konferenser och en bok utgiven av Sense Publishers.

Mina forskningsintressen har i huvudsak varit riktade mot två områden:

1) Higher Education-området: både i relation till styrningsfrågor, ledarskapsfrågor och jämställdhetsfrågor. För att läsa mer om forskningen inom området Kön och akademiska karriär (Gender in Acadmic Careers - GENIAC) läs här: https://www.umu.se/forskning/grupper/geniac/

2) Polisens organisation: framför allt i relation till civilianiserings-, ledarskaps- och genusfrågor.

Några av de tidskrifter jag publicerat artiklar i, inom ramen för dessa två områden är:
1) Higher Education, Studies in Higher Education, Tertiary Education and Management
2) Policing and Society, Vocations and Learning, Police Practice and Research.

Jag har också mellan åren 2008-2015 varit projektansvarig för en 15 hp's uppdragsutbildning i ledarskap, kommunikation och organisation åt Rikspolisstyrelsen inom ramen för satsningen på Polisens Indirekta Ledarskap (PIL).

Vocations and Learning, Springer 2024, Vol. 17, (1) : 43-65
Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; Haake, Ulrika
Public personnel management
Poikela, Cassandra; Haake, Ulrika; Lindberg, Ola
Policing & society, Routledge 2023, Vol. 33, (8) : 893-907
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College 2023, Vol. 13, (2) : 63-85
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; et al.
Professions & Professionalism, Oslo: OsloMet - Oslo Metropolitan University 2023, Vol. 13, (2)
Rantatalo, Oscar; Lindberg, Ola; Haake, Ulrika
European Journal of Higher Education, Routledge 2022, Vol. 12, (1) : 72-97
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika; Lindberg, Leif; et al.
Internationalisation of Educational Administration and Leadership Curriculum: voices and Experiences from the 'Peripheries', Bingley: Emerald Publishing Limited 2021 : 199-214
Haake, Ulrika
European Journal of Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 56, (2) : 307-324
Haake, Ulrika; Silander, Charlotte
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 42-52
Bäck, Thomas; Haake, Ulrika
Journal of Vocational Education and Training, Routledge 2019, Vol. 71, (1) : 65-86
Holmgren, Robert; Haake, Ulrika; Söderström, Tor
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 115-130
Haake, Ulrika
Police Practice & Research, Routledge 2018, Vol. 19, (3) : 241-252
Haake, Ulrika
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar
Policing & society, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 27, (7) : 764-778
Haake, Ulrika; Rantatalo, Oscar; Lindberg, Ola
Journal of Computer Assisted Learning, John Wiley & Sons 2017, Vol. 33, (5) : 500-512
Holmgren, Robert; Haake, Ulrika; Söderström, Tor
ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research. Network 22: Research in Higher Education
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika
Studies in Higher Education, Routledge 2017, Vol. 42, (11) : 2009-2025
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika
Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Studentlitteratur AB 2016 : 139-154
Haake, Ulrika; Löfgren Martinsson, Maria
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2016, Vol. 18, (3) : 3-29
Rantatalo, Oscar; Haake, Ulrika; Lindberg, Ola; et al.
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 1-14
Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Helms Jørgensen, Christian; et al.
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 223-232
Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Helms Jørgensen, Christian; et al.
Research on the education and learning of adults, 4
Bohlinger, Sandra; Haake, Ulrika; Helms Jørgensen, Christian; et al.
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education, Rotterdam: Sense Publishers 2015 : 103-116
Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; Haake, Ulrika
The 2nd International Conference of ESREA’s Research Network “Working Life and Learning”, Osnabrück University, Germany, March 31—April 2, 2014.
Haake, Ulrika; Rantatalo, Oscar; Lindberg, Ola
Vocations and Learning, Dordrecht: Springer Netherlands 2013, Vol. 6, (2) : 281-295
Fejes, Andreas; Haake, Ulrika
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber Förlag 2013 : 101-114
Haake, Ulrika
Higher Education, Springer Science+Business Media B.V. 2013, Vol. 66, (2) : 173-188
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika; Lindberg, Leif
Kvalitet och kollegialitet: vänbok till Leif Lindberg, Växjö: Linnéuniversitetet 2012 : 129-139
Haake, Ulrika
Linnéuniversitet och Umeå universitet 2012
Lindberg, Leif; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte
Nordic conference on Higher Education and Research: Academic work in a recession – who should pay?, Finland: University of Helsinki’s Network for Higher Education and Innovation Research (HEINE), the Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF) and Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre 2012 : 10-10
Lindberg, Leif; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte
1st International Seminar in the ESREA Network: Working Life and Learning. Linköping University, Sweden, November 21-22, 2011
Fejes, Andreas; Haake, Ulrika
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 87
Haake, Ulrika
Higher Education, Springer Science + Business Media B.V. 2011, Vol. 62, (1) : 113-127
Haake, Ulrika
Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010
Haake, Ulrika
Nordic Police Research Seminar in Umeå 17-19 November 2010
Österlind, Malin; Haake, Ulrika
Advancing Women in Leadership, Huntsville, Texas, USA: College of Education, Sam Houston State University 2010, Vol. 30, (16) : 1-24
Österlind, Malin; Haake, Ulrika
Tertiary Education and Management, Springer Netherlands 2009, Vol. 15, (4) : 291-304
Haake, Ulrika
Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och arbetsliv, Lund: Studentlitteratur 2009 : 55-69
Haake, Ulrika; Löfgren Martinsson, Maria
6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 6-7 August, in Stockholm.
Silander, Charlotte; Haake, Ulrika; Riis, Ulla; et al.
Theory and Evidence in European Educational Research
Silander, Charlotte; Riis, Ulla; Lindberg, Leif; et al.
Frihetens pris - ett gränslöst arbete: En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation, Stockholm: Högskoleverket 2008 : 25-32
Haake, Ulrika
Frihetens pris – ett gränslöst arbete: En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation, Stockholm: Högskoleverket 2008 : 21-24
Haake, Ulrika; Björkman, Torsten
From teaching to learning?
Riis, Ulla; Haake, Ulrika; Silander, Charlotte; et al.

Forskargrupper

Kontakt vid Umeå universitet
GENIAC

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 december 2020
Se film om Ulrika Haakes forskning