Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupande gruppsamtal om arbetsprogram

Här kan du få en inblick i arbetsprogrammen inför de fördjupande gruppsamtalen under eventet om Horisont Europa-utlysningar inom Life Science

Pathfinder 

Från tidiga tekniklösningar till kommersialisering

EIC Pathfinder syftar till att stödja samarbetsprojekt för nya idéer i tidiga stadier med hög risk och hög potential att skapa nya marknader för radikalt ny teknik.

Ett konsortium av minst tre partners från akademi eller industri kan arbeta tillsammans för att utveckla en innovativ teknik, baserad på banbrytande och tillämpad forskning, upp till validering av koncept (proof of concept, POC).

 

Accelerator (including equity investment) 

Från för-kommersialisering till marknad och uppskalning

Ett program och finansieringsinstrument avsett för introduktion av innovationer på marknaden av små och medelstora företag och nystartade företag som utvecklar banbrytande innovationsprojekt med hög tillväxtpotential. Projekten måste ha en hög risk och bidra till en radikal omvandling av marknaden. Vinnare får finansiering och stöd som kan uppgå till maximalt 2,5 miljoner euro i bidrag och 0,5-15 miljoner euro i investeringskapital. Ansökningar görs i flera steg, preliminärt med början under våren och sommaren 2021. 

 

HE Health  

Horisont Europa är ramprogrammet för forskning och innovation som löper åren 2021-2027.

Hälsoklustret är en del av den så kallade andra pelaren, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, som syftar till att stödja teknologisk och industriell kapacitet och möjliggöra lösningar som ligger till grund för EU:s politik och mål för hållbar utveckling.

De första arbetsprogrammen förväntas bli publicerade under april 2021.