"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Var kommer idén ifrån?

Vägarna för att undersöka potentialen i en idé ser olika ut beroende på var idén kommer ifrån.

Egen idé

Har du själv som forskare/kliniker kommit på idén? 

1. Diskutera idén inom ditt område med kollegor internt och utanför verksamheten. Bilda dig en uppfattning om det finns en acceptans för att gå vidare med idén.

Idé från ‘känd’ part 

Kommer idén från en känd part som en forskakollega eller tidigare samarbetsparter? 

Ta reda på mer om idén och var den kommer ifrån. Hur tänker de kring fortsättningen?  Är fler involverade?

Idé från ‘okänd’ part 

Om idén kommer från en part som du inte känner till är det viktigt att fundera kring vem avsändaren är och hur aktuellt det verkar. Be tidigt om mer information för att förstå om det är något att gå vidare med. 

 

Senast uppdaterad: 2022-08-16