"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Radiofysik och medicinsk teknik

Radiofysik i och medicinsk teknik integrerar avancerad teknik för diagnostik och behandling av sjukdomar. Radiofysik möjliggör strålningsterapi och medicinsk avbildning som röntgen och MR. Genom precision och datorteknik förbättras diagnostik och behandling, främjar medicinska framsteg och möjliggör tidig upptäckt för skräddarsydda behandlingsstrategier och förbättrade patientresultat.

Den största delen av vår grundutbildning och forskarutbildning handlar om strålningsfysik och medicinsk teknik inom sjukvården. Medicinsk teknik är ett utvecklingsintensivt område där man arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, sjukvård eller universitet.

Ett viktigt område där fysiker och tekniker har stor betydelse är strålbehandling av cancer och röntgen som innefattar datortomografi, nuklearmedicin och kärnspinnresonans avbildning MRI. Inom dessa området kräver våra myndigheter att det ska finnas legitimerade sjukhusfysiker som garanti för säker användning av strålning.
Vi har också Sveriges bästa utbildning för medicintekniska ingenjörer inom radiologiområdet.

Forskning inom radiofysik och medicinsk teknik vid Umeå universitet omfattar främst hur man använder strålning i medicinska tillämpningar men också om övrig användning av medicinsk teknik och informatik inom sjukvården. Denna typ av forskning bedrivs oftast av radiofysiker eller medicintekniska civilingenjörer. Vår forskning är oftast inriktad på kliniska tillämpningar och sker då alltid i nära samarbete med svenska eller utländska företag. Vi bedriver även strålskyddsforskning i samarbete med FOI och andra strålskyddsorganisationer.

Senast uppdaterad: 2024-02-20