Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturskolan

Institutionen för Estetiska ämnen vid Umeå universitet fick våren 2018 i uppdrag att ta fram utbildningar/ fortbildnings- kurser för kulturskolans lärare inför hösten 2019.

Efter att Kulturdepartementet utfört en genomlysning över vilka behov och brister som föreligger inom kulturskolan, samt även preciserat vad dess kärnverksamhet är och bör vara, har nu uppdraget att utforma en kulturskollärarutbildning gått till sex samarbetande lärosäten

http://www.kulturskoleradet.se/sv/kalender/kulturskoleklivet-vart-ar-vi-pa-vag

https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/larare-i-kulturskolan/

Kursstart höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 har vi på Umeå universitet ambitionen att erbjuda redan verksamma eller blivande kulturskolelärare utbildning inom ämnesområdena slöjd, bild och musik.

Inför hösten 2019 kommer kursutbud för dig som

  • redan arbetar inom kulturskolan som lärare och vill vidareutbilda dig
  • för dig som är intresserad av att undervisa eller arbeta som lärare i kulturskolan i framtiden

Kulturskolans didaktik – Estetik, Bildning och Digitala verktyg (15 hp) HT19
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom kulturskolan eller innehar en konstnärlig kandidatexamen. Kursen syftar till att ge dig som student en såväl bred som ämnesspecifik pedagogisk och vetenskaplig grund som kommer vara behjälplig i din yrkesverksamhet inom kulturskolan. I kursen kommer även kulturskolans förutsättningar som möjliggörare för personlig förkovran, bildning, att behandlas, inte minst genom studier i estetik och estetiska läroprocesser. Digitaliseringen idag är en naturligt integrerad del av det traditionella konstnärskapet, samt även som autonomt verktyg för sökande av nya vägar och möjligheter till estetiska uttryck. Därför kommer detta att studeras och relateras till den egna pedagogiska praktiken. Studier kommer även bedrivas kring de dynamiska och mångfacetterade kulturer som ungdomar lever i och påverkas av. För att befästa och pröva teoretiska resonemang och didaktiska strategier kommer kursens två delmoment även innehålla tillämpad didaktik (praktik).
https://www.umu.se/utbildning/kurser/kulturskolans-didaktik---estetik-bildning-och-digitala-verktyg/

Digitala verktyg och musikproduktion 1 (7,5 hp) HT19
Kursen ger kunskaper i digitala verktyg, inspelningsteknik och musikproduktion samt hur detta didaktiskt kan tillämpas i den egna undervisningen. I kursen belyses och analyseras olika digitala verktyg samt specifika metoder för att även konstnärligt tillämpa dessa i den egna verksamheten. Kursen ges som en del i Kulturskoleklivet.
https://www.umu.se/utbildning/kurser/digitala-verktyg-och-musikproduktion-1/

 

Vårterminen 2020

Kulturskolans didaktik – Didaktik och forskningsöversikt, 15 hp
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom kulturskolan eller innehar en konstnärlig kandidatexamen och ämnar arbeta inom kulturskolan. Kursen syftar till att ge dig som student en såväl bred som ämnesspecifik pedagogisk och vetenskaplig grund som kommer vara behjälplig i din yrkesverksamhet inom kulturskolan. För att befästa och pröva teoretiska resonemang och didaktiska strategier kommer kursens två delmoment även innehålla verksamhetsförlagd utbildning (VFU).