Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bli lärare i kulturskolan - olika vägar

Vad är en kulturskola?

Kulturskolorna i Sverige har i uppdrag att erbjuda barn och unga  undervisning i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Undervisningen är frivillig och ges ofta på fritiden. Den kommunala musikskolans verksamhet är välkänd, men visste du att många av våra kulturskolor även erbjuder ett bredare utbud exempelvis inom bild, slöjd och teater? Undervisningen kan innebära såväl fördjupning, bredd som tematiska arbetsformer .  
I Kulturskolan kan barn och ungdomar får möjlighet att utveckla sin konstnärliga förmåga utifrån de egna förutsättningarna. Genom Kulturskolornas verksamhet kan våra unga utveckla förmågor inom de konstnärliga kunskapsområdena. Kulturskolan har ett viktigt uppdrag då konst och kultur är betydelsefullt för individen och samhället - ur ett demokratiskt perspektiv. 

Lärare i kulturskolan?

Lärare med hög kompetens är en nyckel till att kulturskolan ska kunna hålla hög kvalitet. Som lärare i kulturskolan undervisar du grupper och enskilt, beroende på ämne och upplägg. Du behärskar olika undervisningsmetoder och du har en förmåga att intressera och inspirera elever i olika åldrar till eget och gemensamt skapande. Kulturskolan behöver fler lärare! 

Kulturskolorna står inför omfattande pensionsavgångar och det förväntas ett stort behov av kulurskolepedagoger inom den närmaste framtiden. Kulturskolan skall också kunna ta emot fler elever och undervisningen ska breddas. Som lärare skall du kunna undervisa större grupper och ha kompetens inom nya områden – exempelvis i digitala verktyg,  Dessa utmaningar innebär att kulturskolans undervisning behöver utvecklas. För dig som redan arbetar inom kulturskolan finns nu en mängd kurser som riktar sig särskilt till dig som kulturskolepedagog.

Vilka kurser och utbildningar krävs?

Idag finns inget särskilt krav på utbildning för kulturskolepedagoger. Behörighet bedöms lokalt vid de olika skolorna. Regeringen har utrett behovet av en yrkesgemensam utbildning och man har efter det gett anslag till universiteten för att skapa nya flexibla utbildningsvägar. Satsningen kallas Kulturskoleklivet. Vi är sex lärosäten som samarbetar och som bygger upp nya utbildningsvägar. Nu ökar medvetenheten om betydelsen av en yrkesutbildning för kulturskolepedagoger bland företrädare för kulturskolor, högskolor och folkbildningsrörelsen. Diskussionen pågår nationellt och i norden. 

Institutionen för estetiska ämnen har deltagit i utvecklingsarbetet  och har tagit fram ett utbud av kortare, fristående kurser i ämneskunskap och didaktik för kulturskolan (pedagogik). Här finns kurser inom exempelvis musik, musikproduktion, skolmusikal, slöjd, bild och dans. Dessa kurser innehåller alla särskilda ämnesstudier med ett pedagogiskt perspektiv. De fristående kurserna ges på halv- eller kvartsfart, på distans med kursträffar. Kurserna är godkända av CSN.  Vi ger också rena didaktikkurser med inriktning mot kulturskola. 

Sista ansökningsdag är 15 april 2021 men du kan fortfarande göra en sen anmälan till många av kurserna

Sök via www.studera.nu

Ämnesinriktade kurser

SOMMAR 2021

Öppnar för anmälan 20 februari.

Distanskurser med digitala träffar

Växtfärgning i textil, 3 hp Distansstudier på halvfart med 2 obligatoriska kurssträffar

Kulturslöjd - tradition, hantverk och nytänkande, 7,5 hp Distansstudier på halvfart med 2 obligatoriska kursträffar

Fri akvarell, 7,5 hp  Distansstudier på halvfart med 2 obligatoriska kursträffar

Dansens verktyg 7,5 hp
Distansstudier på halvfart med 2 obligatoriska kursträffar

 

HT 2021

Öppnar för anmälan 15 mars

Distanskurser med fysiska träffar

Dans som pedagogiskt redskap i skola och kulturskola 7,5 hp, fortsättningskurs grundnivå

Skolmusikal 2 - i praktiken
grundnivå, studier på kvartsfart

Distanskurser utan fysiska träffar

Kulturskolans didaktik - estetik, bildning och digitala verktyg 15 hp
Heldistans studier på kvartsfart över två terminer. Godkänt behörighetprov krävs för att bli antagen.

 

VT 2022

Öppnar för anmälan 15 oktober

Distanskurser med fysiska träffar

Skolmusikal, 7,5 hp

grundnivå, studier på kvartsfart

Musikproduktion, 7,5 hp

grundnivå, studier på kvartsfart

Distanskurser utan fysiska träffar

Slöjd, design och hållbar utveckling, 7,5 hp

grundnivå, studier på kvartsfart

Musikteori i kulturskolan, 7,5 hp

grundnivå, studier på kvartsfart

 

Kulturskolepedagog examen

Estetiska ämnen har en ambition att inom kort kunna ge våra studerande filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts)med inriktning mot kulturskolepedagog. 

För att kunna erhålla en kandidatexamen krävs att du erhållit totalt 180 hp högskolestudier. 

För att erhålla kandidatexamen med inriktning mot kulturskolepedagog skall 90 hp studier (av totalt 180 hp) vara i kurser som är märkta med ”kulturskolepedagog”.
Hur ser utbildningsvägen ut? Studierna omfattar två steg:

1.     Valbara ämnesstudier, omfattande 30 hp och Kulturskolans didaktik, omfattande 30 hp (15 hp + 15hp). Totalt omfattar detta 60 hp inom området kulturskolepedagog.

2.    Estetiska ämnen C med inriktning mot kulturskolepedagog ,30 hp

Du läser i första steget ämnesinriktade kurser och didaktikkurser. Du kan läsa kurserna i dessa två kategorier i den ordning du själv vill. 
I de valbara ämnesstudier kan du välja olika kurser ur vårt fristående kursutbud, såväl höst, vår som sommarterminkurser kan räknas in här. 
I de kurser som behandlar kulturskolans didaktik läser du kulturskolans didaktik 1 och kulturskolans didaktik 2 om totalt 30 hp. 

Den sista avslutande delen i kandidatexamen omfattar examensarbetet. Institutionen planerar att ge kursen Estetiska ämnen c med inriktning mot kulturskolepedagog, 30 hp omfattande examensarbete. 

Fristående kurser

Våra övriga fristående kurser som även kan sökas som fortbildningskurser av blivande/nuvarande kulturskolelärare. Se hela kursutbudet här

Kontakta oss