Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturskolan

Institutionen för Estetiska ämnen vid Umeå universitet fick våren 2018 i uppdrag att ta fram utbildningar/ fortbildnings- kurser för kulturskolans lärare inför hösten 2019.

Efter att Kulturdepartementet utfört en genomlysning över vilka behov och brister som föreligger inom kulturskolan, samt även preciserat vad dess kärnverksamhet är och bör vara, har nu uppdraget att utforma en kulturskollärarutbildning gått till sex samarbetande lärosäten

Under hösten 2018 arbetar estetiska ämnen med att se över behov av kompetensutveckling som kulturskolorna i regionen har.

Från och med höstterminen 2019 har vi på Umeå universitet ambitionen att erbjuda redan verksamma eller blivande kulturskolelärare utbildning inom ämnesområdena slöjd, bild och musik.

Inför hösten 2019 kommer kursutbud för dig som

  • redan arbetar inom kulturskolan som lärare och vill vidraeutbilda dig (länk kurser) akvarellfilm, nån film av Thomas? bilder folkmusik - kolla
  • för dig som är intresserad av att undervisa eller arbeta som lärare i kulturskolan i framtiden (länk kurser)

https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/larare-i-kulturskolan/

http://www.kulturskoleradet.se/sv/kalender/kulturskoleklivet-vart-ar-vi-pa-vag