"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Siamsa Doyle

Forskning vid institutionen för fysiologisk botanik

Forskningen vid institutionen fokuserar på fysiologiska, biokemiska och molekylära aspekter hos växters anpassning till den miljö dom lever i, i ett brett perspektiv.

Vi studerar till exempel tolerans mot frost på flera organisatoriska nivåer i växten. Vidare har vi grupper som jobbar med grundläggande biologiska frågor som nedbrytnings processer, cellulär transport och energi metabolism. En viktig inriktning för vår forskning är skoglig bioteknik, skogsgenetik och skogspatologi. Huvuddelen av forskningen vid institutionen är motiverad utifrån helt grundläggande forskningsfrågor men tillämpade projekt ges en viss prioritet.

Vi tillhör till Umeå Plant Science Centre (UPSC) och jobbar nära tillsammans med institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Kolla på UPSC:s hemsida om du vill läsa mer om vår forskning!

Mer information

Publikationer vid Fysiologisk botanik

Vår forskning referentgranskas och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2022-11-01