Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Forskningen vid institutionen fokuserar på fysiologiska, biokemiska och molekylära aspekter hos växters anpassning till den miljö dom lever i, i ett brett perspektiv.

Vi studerar t.ex. tolerans mot frost på flera organisatoriska nivåer i växten. Vidare har vi grupper som jobbar med grundläggande biologiska frågor som nedbrytnings processer, cellulär transport och energi metabolism. En viktig inriktning för vår forskning är skoglig bioteknik, skogsgenetik och skogspatologi. Huvuddelen av forskningen vid institutionen är motiverad utifrån helt grundläggande forskningsfrågor men tillämpade projekt ges en viss prioritet.

Mer information om vår forskning

Länk till Umeå Plant Science Centre
Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Läs mer om Umeå Plant Science Centre och forskning som bedrivs här

Personalsidorna

För kortare information om våra forskare, se deras information på personalsidorna.

Publikationer vid Fysiologisk botanik
Publikationer vid Fysiologisk botanik

Vår forskning referentgranskas och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.