Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid institutionen för fysiologisk botanik

Vi undervisar på kandidatnivå i växtfysiologi och växtmolekylärbiologi. Vi har dessutom ett eget Masters program samt doktorandkurser.

Världen står inför stora problem, den globala uppvärmningen och annalkande energiförsörjningskris. Växters produktivitet spelar en avgörande roll, åtminstone för de närmaste 50 åren. På våra kurser får studenter lära sig om, inte bara växter i allmänhet utan också hur man specifikt kan öka produktiviteten, speciellt i träd, med hjälp av molekylära verktyg och moderna odlingsmetoder. Vi är också inblandade i program som syftar till att öka kunskapen om alternativa energikällor såsom produktion av vätgas och artificiell fotosyntes.

Har du frågor om vår utbildning? Kontakta:

Studierektor för grund-, avancerad utbildning och för Mastersprogram

Laszlo Bako
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 70

Examinator för forskarutbildningen