"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bakgrund

All laborativ forskning i byggnad 6M ansluts till det nya institutionsövergripande nätverket.

Nätverket omfattar forskargrupper från sex institutioner och olika forskningsområden, men med gemensamt behov av utrustning och faciliteteter.
Förutom att samarbeta kring medicinteknisk utrustning och infrastrukturer är det viktigt att även stärka den intellektuella och kreativa miljön, bland annat genom gemensamma seminarieserier och återkommande husdagar med olika forskningsteman. Dessutom skapas gemensamma resurser för bland annat rutiner och hantering av inköp av reagenser och utrustning.

Närheten till den kliniska verksamheten inom Laboratoriemedicin och andra verksamheter på Norrlands Universitetssjukhus är en viktig framgångsfaktor för forskningsverksamheten i 6M.
Den translationella forskningen kan beskrivas som bryggan mellan klinisk och preklinisk forskning. Det gäller forskning inom kliniska prövningar, biobankning och analyser av prover.

TRC blir också en viktig plattform för de många kliniskt aktiva läkare som bedriver sin forskning inom 6M.
Alla forskargrupper har varit delaktiga i arbetet med att skapa ett forskningsnätverk inom byggnad 6M. Det ligger väl i linje med "umu-andan" som är en del av universitetets vision.

Benämningen Translationellt forskningscenrum/Translational Reserach Centre (TRC) på forskningsmiljön i 6M speglar den verksamhet som bedrivs och kan liknas vid ett "varumärke" för den framgångsrika forskning som bedrivs på forskningsvåningarna i 6M.

Senast uppdaterad: 2020-02-26