"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Link Arkitektur

Om Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Välkommen till Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Institutionens främsta inriktningar är forskning inom kognitiv neurovetenskap, neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetesforskning och forskning rörande endocytos och exocytos.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi och histologi. Framför allt inom farmaci-, läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske- och tandteknikerprogrammen, samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Forskarutbildning bedrivs inom medicinsk vetenskap med inriktning mot anatomi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, kognitiv neurovetenskap och histologi med cellbiologi.

Vi finns i Biologihuset på campus (hus H), campus äldsta byggnad.

Senast uppdaterad: 2024-03-01