"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Andreas Nilsson

Forskarutbildning

Institutionen för molekylärbiologi har ett aktivt forskarutbildningsprogram som involverar 40 till 50 doktorander.

Forskarutbildningsprogrammet täcker molekylärbiologibaserade forskningsprojekt inom genetik, mikrobiologi, cellbiologi, zoofysiologi, tumörbiologi, utvecklingsbiologi och bioteknik.

Studenter som är intresserade av att delta i vårt forskarutbildningsprogram kontaktar en gruppledare vars forskningsprojekt ligger inom intresseområdet (forskning), som en potentiell handledare. Vanligtvis börjar kandidater till forskarutbildningsprogrammet med en förberedande period för forskning i allmänhet och för det specifika projektet.

Institutionens forskarutbildningskommitté gör en rekommendation för formell antagning till forskarutbildningsprogrammet efter en utvärdering av kandidatens utbildningskvalifikationer och den potentiella handledarens bedömning. De formella utbildningskraven för antagning till forskarutbildningsprogrammet och detaljer om programmets sammansättning för respektive fakultet återfinns under länk nedan. Kortfattat, för att doktorera måste studenten presentera och försvara en avhandling, delta i forskarutbildningskurser baserade på två seminarieserier vid institutionen och delta i andra lämpliga forskarutbildningskurser beroende på projektets innehåll.

Studierektor för forskarutbildning är Ann Sörlin.

Studieplaner

Studieplan MedFak (under uppdatering)

Studieplan TekNat (under uppdatering)

Doktorandhandböcker

Handbok för utbildning på forskarnivå - MedFak

Doktorandhandbok - TekNat

Senast uppdaterad: 2024-03-19