Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för odontologi

Organisation

Institutionen för odontologi är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionen har ca 60 anställda och vi utbildar årligen ca 500 studenter.

Utbildning

Utbildningarna arbetar efter följande riktlinjer och nyckelbegrepp; helhetssyn, samordning, integrering och samverkan, hela tiden med studenten i centrum. Det unika samarbetet med folktandvården gör att programmen kan erbjuda god klinisk utbildning med ett brett urval av patienter i alla åldrar.

Historik

Tandläkarutbildningen och odontologisk forskning etablerades i Umeå 1956. Detta var början till Umeå universitet, vilket inrättades 1963. Dåvarande Tandläkarhögskolan kom 1964 att ingå i universitetet som odontologisk fakultet.

Tandläkarprogrammet

 År 1956 etablerades ett tandläkarinstitut och 1959 en medicinsk högskola i Umeå.Tandläkarutbildningen utgör således start­punkten för det som idag är Umeå universitet. Under de första åren utbildades tandläkarna de första terminerna i Stockholm och fortsatte sedan i Umeå.

Tandläkarhögskolan blev 1964 odontologisk fakultet inom Umeå universitet. Vid en omor­ganisation inom universitetet upphörde den odontologiska fakulteten år 1999 och bildade tillsammans med den medicinska fakulteten och hälsohögskolan en medicinsk-odontologisk fakultet som idag benämns medicinska fakulteten.

Tandhygienistprogrammet

Under 1990-talet bedrevs tandhygienistutbildningen inom hälsohögskolan. Vid en omorganisation inom universitetet år 1999 bildade den odontologiska och den medicinska fakulteten tillsammans med hälsohögskolan den medicinsk-odontologisk fakultet som idag benämns den medicinska fakulteten. Tandhygienistutbildningen bedrivs av Umeå universitet sedan 2002.

Hösten 2004 infördes en ettårig påbyggnadsutbildning som leder till kandidatexamen i Oral hälsa. Från och med höstterminen 2005 sker antagning till en treårig utbildning, med möjlighet att ansöka om tandhygienistexa­men efter två år.
Efter ett regering beslut kommer utbildningen att bli ett treårigt program 2019.

Tandteknikerprogrammet

Tandteknikerutbildningen i Umeå startade den 1 juli 1963 och 1993 omformades den till en treårig högskoleutbildning där man efter avklarade studier kunde ta ut både en yrkesexamen i tandteknik samt en kandidatexamen med inriktning mot tandteknik.

Utvecklingen mot en mer högteknologisk och digitaliserad tandteknik har varit extremt snabb och i Umeå anpassade man sig snabbt. Tandteknikerutbildningen flyttade 2017 in i lokalerna hos ett kommersiellt högdigitaliserat tandtekniskt laboratorium och är idag en av de modernaste tandteknikerutbildningarna i Europa.

Förutom de fräscha lokalerna och den digitala utrustningen befinner sig utbildningen nu på en riktig arbetsplats så att man tidigt får en inblick i hur det är att jobba på ett tandtekniskt laboratorium och studenterna gillar det.

 

Prefekt

Anders Wänman
Professor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 60 82