"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella prov i biologi, fysik och kemi

En arbetsgrupp vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) ansvarar för att utveckla och analysera resultatet av proven i biologi, fysik och kemi för grundskolans årskurs 9. Proven är obligatoriska och genomförs sedan 2010 under våren i årskurs 9 som ett stöd för en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättningen.

Projektarbetet sker i samarbete med lärare som har lång erfarenhet från undervisning i grundskolans årskurs 7-9, ämnesexperter, läromedelsförfattare och lärarutbildare/forskare inom didaktik. Samarbetet sker kontinuerligt för att provförslagens utformning och innehåll ska ha en hög kvalitet. Projektgruppen involverar även elever och lärare via s.k. utprövningar där provuppgifter och tillhörande bedömningsanvisningar kvalitetssäkras genom att prövas och utvärderas. Som en integrerad del av utvecklingsarbetet med de nationella proven bedrivs också arbete med analys och avrapportering av provresultat.

Resultatinsamling NO9 2024 avslutad

Resultat från nationella prov i no-ämnen våren 2023

Senast uppdaterad: 2024-06-19