"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Akustiska hav / Akustisk is

fre
27
okt
Tid Fredag 27 oktober, 2023 kl. 13:00 - 18:00
Plats UmArts Research Studio

Det här symposiet kommer att utforska två olika tillvägagångssätt för konstnärlig forskning om vår ljudmiljö och förändrade klimat med konstnärerna Susan Schuppli (Storbritannien/Kanada) och Åsa Stjerna (Sverige). Symposiet innehåller en visning av Susan Schupplis nya film Listening to Ice (2023) i samband med Åsa Stjernas utställning på Vita Kuben, och en diskussion med konstnärerna.

UmArts arbetar i partnerskap med konstorganisationer i Umeå för att stödja forskningsbaserad praktik inom konst, arkitektur, design, slöjd och musik för att utveckla nya möjligheter till djupgående diskussioner om förhållandet mellan skapande och tänkande, teori och praktik. Vi är glada över att tillkännage vårt första samarbete med Vita Kuben på Norrlandsoperan som kureras av Helena Wikström.

Schema

13.00 – 14.45 Folkets Bio Umeå: Filmvisning: Listening to Ice, Susan Schuppli, 2023 (1 timme 33 min). Introduktion av filmskaparen, konstnären Susan Schuppli.

14.45-15.00 Promenad längst älven till UmArts Research Studio på Konstnärligt campus

15.00 – 15.15 Fika på UmArts. Välkommen från Ele Carpenter, direktör för UmArts och Helena Wikström, konstansvarig för Vita Kuben.

15.15-15.45 Presentation av Åsa Stjerna

15.45-16.15 Panelsamtal

16.15 Promenad till Vita Kuben, Norrlandsoperan.

16.30-17.30 Åsa Stjernas utställning på Vita Kuben, följt av drinkar på baren Elektra.

Konstnärerna

Susan Schuppli är en konstnär och forskare baserad i Storbritannien, vars arbete undersöker materiella bevis från krig och konflikter till miljökatastrofer och klimatförändringar. Susan Schupplis forskning om isrättvisa inkluderar filmen Listening to Ice som dokumenterar aktiviteterna för ett litet team av forskare från Indien och Storbritannien som tog sig till Drang Drung Glacier i Zanskar Range i nordöstra Himalaya 2021 för att studera effekterna av klimatförändring. Genom fältarbete har de kunnat mäta glaciärens massbalansförändringar och använt ljudinstrument för att lyssna till den inre dynamiken hos smältande is.

Susan Schuppli är direktör för Center for Research Architecture, Goldsmiths samt associerad konstnärlig forskare och styrelseordförande för Forensic Architecture. Hon är författare till "Material Witness: Media, Forensics, Evidence, 2020, MIT. För närvarande arbetar hon på en ny film; Cold Logistic and Colonial Trade.

Åsa Helena Stjerna är en svensk installationskonstnär som använder ljud och lyssnande som sina konstnärliga sätt att utforska. Genom sina platsspecifika installationer utforskar hon ljudets potential, vilket gör de inbäddade villkoren och de bakomliggande berättelserna kopplade till en plats märkbara. Flera av hennes projekt involverar vetenskapligt samarbete, som utforskar hur samarbete mellan vetenskap och konst kan skapa nya konstnärliga format för lyssnande som fördjupar vår relation med världen omkring oss.

Under hösten kommer Åsa Stjerna att presentera två konstverk på Vita Kuben, Norrlandsoperan i Umeå: Soundings (8.10 – 27.10) och Sállajiegŋa (10.11 – 15.12). "Soundings" direkt översatt till svenska "ljudanden" är den vetenskapliga termen för att mäta havsdjupet. Detta görs med hjälp av ekolodsteknik där reflekterade ljudsignaler skapar visuella kartor över havets okända havsbottnar, så kallade batymetriska kartor. Soundings baseras på batymetriska data från en vetenskaplig expedition till Ryderglaciären på norra Grönland, på isbrytaren Oden, 2019. Expeditionen undersökte om havsbottens form påverkar avsmältningen av Grönlands glaciärer, något som har stor global betydelse då glaciärer är bland de största på jorden och är av central betydelse för förändringarna i den globala havsnivån. Stjernas andra konstverk Sállajiegŋa baseras på data från en utflykt ledd av glaciologen Nina Kirchner 2019. I arbetet har vetenskapliga data från hydrofoner och time-lapse-bilder som används för att mäta glacial kalvning vid Sállajiegŋa-glaciären i norra Skandinavien slagits samman till ett synkroniserat ögonblick.

Stjerna är för närvarande postdoktor vid Göteborgs universitet. Som en del av detta projekt är hon gästforskare vid forskargruppen Worldling Northen Art: WONA, Arctic University of Tromsø, Norge.

Arrangör: UmArts
Evenemangstyp: Symposium