Hoppa direkt till innehållet
printicon
tor
13
dec

Disputation: Anurag Kawde, kemi

10:00 - 13:00
Lilla Hörsalen, KB.E3.01

Anurag Kawde, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med svensk titel Avancerade kiselfotoelektroder för vattenklyvningsanordningar: design, förberedelse och funktionell karakterisering med fotoelektrokemi och hög-energi röntgenspektroskopi.

Engelsk titel: Advanced silicon photoelectrodes for water splitting devices: design, preparation and functional characterization by photo-electrochemistry and high-energy X-ray spectroscopy.

Fakultetsopponent: Prof.Thomas Jaramillo, Stanford University, Department of Chemical Engineering
Shriram Center, Stanford, USA.

Huvudhandledare: Johannes Messinger.

Disputation
Kontaktperson
Anurag Kawde
Läs om Anurag Kawde