"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att samla Sápmi: Historisk-arkeologiska perspektiv

ons
10
okt
Tid Onsdag 10 oktober, 2018 kl. 13:30 - 15:00
Plats Norra beteendevetarhuset, plan 4. Lokal: Fatmomakke

Vi bjuder in till seminarium med Jonas Monié Nordin, docent, Statens Historiska Museer, och Carl-Gösta Ojala, fil. dr., Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Seminariet tar sin utgångspunkt i de två forskningsprojekten Att samla Sápmi och En kolonial arena, finansierade av Vetenskapsrådet, som presentatörerna arbetat med under perioden 2014–2018. Projekten är självständiga men nära relaterade och behandlar tidigmodern kolonial historia och koloniala relationer i Sápmi. Historisk-arkeologiska perspektiv, materiella-kulturstudier och urfolksperspektiv är centrala i projekten, liksom frågan om svensk kolonialism och dess relation till europeisk kolonial ideologi och praktik och tidigmodern globalisering.

Arrangör:
Evenemangstyp: Seminarium

Jonas Monié Nordin och Carl-Gösta Ojala