"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Attraktiva livsmiljöer i norr - Åsa Wikberg-Nilsson och Eugenia Segerstedt

tor
7
sep
Tid Torsdag 7 september, 2023 kl. 14:00 - 15:00
Plats CERUM Studion och digitalt

"I en tid där klimatförändringar och sociala klyftor blir alltmer påtagliga, sätter vi i detta projekt människor i centrum för förändringen. Genom att samskapa med olika aktörer – allt från lokala invånare till beslutsfattare – syftar projektet till att utveckla platser på ett holistiskt sätt. Detta innebär inte bara en förändring av den byggda miljön, utan också en förstärkning av den sociala miljön. Genom att kombinera dessa två aspekter kan vi skapa hållbara, inkluderande och levande samhällen där alla känner sig delaktiga i transformationen."

Attraktiva livsmiljöer i norr är ett samarbete mellan forskare inom Design, Arkitektur och Arbetsvetenskap.

Åsa Wikberg Nilsson är professor i design vid Luleå tekniska universitet med fokus på samskapande processer (co-design) och inkludering. Genom sitt arbete lyfter hon fram vikten av att inkludera en mångfald av användare och intressenter i designprocessen vilket säkerställer att lösningarna blir mer meningsfulla och användarvänliga.

Eugenia Segerstedt är sociolog och biträdande lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som studerar lokalsamhällen i stora omställningar. I sina studier och projekt fokuserar hon på medborgarperspektivet på attraktiva samhällen, särskilt mindre sådana präglade av större arbetsgivare, genom prisman av inkludering och jämställdhet.

 

Vill du delta digitalt? Anmäl dig nedan så skickar vi ut en länk. 

Evenemangstyp: Seminarium
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).