"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Symposium: Bortom misstankens hermeneutik. Hur läser vi? Hur undervisar vi?

tor
10
okt
Tid Torsdag 10 oktober till fredag 11 oktober, 2019 kl. 13:15 - 12:15
Plats Hörsal F Humanisthuset

I en tid när den så kallade kritiska läsningen och det som brukar kallas misstankens hermeneutik har angripits från flera håll, uppstår frågan om hur vi undervisar och läser litteratur. Som litteraturvetare och litteraturlärare har vi lärt oss att analysera och undersöka vårt forskningsobjekt skönlitteraturen med hjälp av olika teorier.

Ofta har teorierna gått ut på att försöka se vad som döljer sig under textens yta, vilket har gett oss som forskare och lärare en privilegierad position när det gäller att förklara vad texten egentligen handlar om. Men hur ska vi läsa och undervisa om det är så att det inte finns något som är dolt i texten? Om vi erkänner texten för vad den är och vad den gör?

Symposiet behandlar frågor om vad som händer med det kritiska tänkandet bortom misstankens hermeneutik och den kritiska läsningen, men också vad det finns för alternativ vad gäller läsning och undervisning.

Symposiumet är öppet för alla i mån av plats.

 

Program

Torsdag 10 oktober i Hörsal F, Humanisthuset

13.15–13.30 Inledning

13.30–14.30 Toril Moi, James B. Duke professor of Literature and Romance Studies, Duke University: Form etter formalismen: Dagligspråkfilosofien og arven etter modernismen. (OBS Toril Moi kommer att hålla till i HÖRSAL E)

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.30 Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Malmö universitet: Passion, autoetnografi och post-kritiskt skrivande.

15.30–16.00 Maria Jönsson, docent i litteraturvetenskap, Umeå universitet: Sanningen och kanariefåglarna. Om betydelsen av tillit i läsning och undervisning.

16.00–16.30 Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet: Meningsskapande strategier i en Shared Reading-grupp.

16.30–17.00 Anders E Johansson, docent i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet: Vardagsspråk: Andliga språkspel och gåtfulla materialiteter? Moi, Wittgenstein, de Man, Morton.

Fredag 11 oktober i Hörsal E, Humanisthuset (Observera lokal: hörsal E under fredagen)

09.00–9.30 Ingeborg Löfgren, Universitetslektor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, Efter postkritiken - sårbarhetens hermeneutik?

09.30–10.00 Christer Ekholm, universitetslektor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, Från text till verk: Tankar om litteraturen som bildningsmedel.

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.00 Anna-Clara Törnqvist, universitetslektor i litterär gestaltning, Lunds universitet, Kreativa läsningar – litterär gestaltning som skapandets hermeneutik.

11.00–11.30 Anna Lindhé, fil.dr i engelsk litteratur, Singapore, Mörkrets hjärta: mot en ny läsningens etik.

11.30–12.00 Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap, Umeå universitet: Äventyr och läsning. Vägen framåt.

12.00–12.15 Avslutande reflektioner.

Evenemangstyp: Konferens