"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

IVA Nord – Den gröna samhällsomvandlingen i norr: Hållbar energi

tor
30
nov
Tid Torsdag 30 november, 2023 kl. 13:00 - 14:30
Plats Online och Forumsalen, Skellefteå

Välkommen till det första i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. 

Under det här seminariet kommer vi att presentera och diskutera olika aspekter av energins roll i den pågående samhällsomvandlingen. Hur säkrar vi en stabil energiförsörjning som når samhället på ett effektivt och hållbart sätt? Vilka utmaningar behöver vi möta? 

Vill du delta? Anmäl dig här

Du kan vara med på plats i Skellefteå eller koppla upp dig digitalt. 


PROGRAM

 • Välkomna
  Maria Sunér, IVA Nords styrelse
 • Hur ser LKAB:s energibehov ut – idag, om fem år, på längre sikt?
  Stefan Savonen, LKAB
 • Det framtida energilandskapet – produktion, flexibilitet och lagring 
  Anna Krook-Riekkola, LTU
 • Hur säkerställer vi en stabil energiförsörjning?
  Stefan Forsgren, Skellefteå kraft
 • Hur säkerställer vi effektiv och hållbar energidistribution?
  Marcus Elander, Svenska Kraftnät
 • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?


Ps. Nästa seminarium i serien "Den gröna samhällsomvandlingen i norr" äger rum 29 februari och då ligger fokus på markanvändning. 

 

* IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under hösten 2023 och våren 2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar.

Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning. 

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Seminarium