Hoppa direkt till innehållet
printicon

DevRes 2020 - Advancing Sustainable Transformation

mån
24
aug
Tid Måndag 24 augusti till onsdag 26 augusti, 2020 kl. 12:00 - 12:00
Plats Aula Nordica

För att möta de stora utmaningarna av vår tid krävs transformation av samhället. Forskningen är ökat influerad av Agenda 2030 och dess sjutton mål för hållbar utveckling, inte minst vad det gäller att förbättra förutsättningarna i områden med låg resurstillgång.

Utvecklingsforskningen spänner över ett brett spektrum av ämnen och metoder, som alla genererar kunskap för att understödja en hållbar utveckling. För att kunna möta utmaningarna krävs en förståelse för sammankopplade system och processer, och att skapa synergier mellan sektorer och aktörer. Detta fordrar eftertanke kring forskningens framsteg; att sammankoppla vetenskapen med implementeringens handlingsprogam, kontext och maktförhållanden.

Konferensen avser erbjuda ett kreativt forum för forskare, politiker, praktiker, finansiärer och andra intressenter i frågan hur utvecklingsforskning kan bidra till hållbar transformation. DevRes2020 kommer att sammanlänka teori, forskning, praktiskt utförande, och utforska de komplexa relationerna mellan de olika dimensionerna av hållbarhet (såsom, men inte begränsat till, de sociala, ekonomiska och miljömässiga) för att föra utvecklingsforskningen framåt i hållbarhetsmålens tid.

 

Läs mer om konferensen: www.devres2020.se

Organisatörer: Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Vetenskapsrådet och Sida.

Umeå universitet
Konferens