"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Family: A focal point throughout our lives

lör
19
okt
Tid Lördag 19 oktober, 2019 kl. 10:40 - 11:00
Plats MIT Place, MIT-huset

Clara H. Mulder, professor vid University of Groningen, Nederländerna, promoveras till filosofie hedersdoktor vid Årshögtidens ceremoni den 19 oktober kl. 17.00 i Aula Nordica.

På förmiddagen den 19 oktober håller Clara H. Mulder sin högtidsföreläsning om befolkningsförändringar och familjens roll.

Clara H. Mulder har gjort viktiga bidrag till forskningen om inomnationell migration, lokala flyttningar och bostadskarriärer. Ett centralt tema har varit familjens roll i flyttprocessen. Hon har studerat flyttande i samband med skilsmässor, vilken inverkan band till platsen har på familjers flyttmönster, hur familjeband påverkar valet av bostadsort samt vilken effekt flyttmönster har på de geografiska avstånden mellan familjemedlemmar i olika generationer. Forskningen har haft stor betydelse för kunskapen om befolkningsförändringar och planering på lokal och regional nivå.

Föredraget hålls på engelska.

Högtidsföreläsningar 2019

Föreläsningen är öppen för alla, är gratis och ingår i ett omfattande program av populärvetenskapliga föreläsningar från 9.00–12.00.

Läs hela föreläsningsprogrammet

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Föreläsning