"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsseminarium

mån
15
maj
Tid Måndag 15 maj, 2023 kl. 13:00 - 15:00
Plats BET.B.304

Polisen har ett behov av att öka antalet anställda. För att möta denna utmaning har bland annat anställningar av civilanställda ökat inom brottsutredning. Att civila gör inträde i brottsutredning och övertar arbetsuppgifter från utbildade poliser kallas i den internationella forskningen för ”civilianisering”.

Civilanställda skiljer sig från poliser i två viktiga avseenden: Civilanställda har en annan professionell bakgrund (som t.ex. socionomer) och är ofta högre utbildade än poliser, samtidigt som de kämpar med bilden av att inte vara ”riktiga poliser”. Civilanställda är dessutom oftare kvinnor, vilket ändrar könsbalansen inom brottsutredning.

I detta seminarium kommer vi att presentera resultat från ett forskningsprojekt där vi studerat upplevelser av civilianisering av den brottsutredande praktiken. Vid seminariet kommer vi att diskutera hur civilianisering förändrar den brottsutredande praktiken och hur kön och professionell bakgrund inverkar på aspekter som arbetsdelning, status, gränssättning, inkludering/exkludering, delaktighet och karriär.

 

Arrangör:
Evenemangstyp: Seminarium

Ulrika Haake, Oscar Rantatalo och Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen