"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur skriver döva och hörselskadade barn?

tis
7
mar
Tid Tisdag 7 mars, 2023 kl. 13:15 - 14:45
Plats Zoom (kontakta jenny.bergstrom@umu.se för länk)

I min avhandling studerar jag hur skrivprocessen och skrivprodukten (av narrativt slag) ser ut hos döva och hörselskadade barn i mellanstadieåldern där jag också tar hänsyn till om deras varierande hörsel-, och språkbakgrunder (t.ex. döva respektive hörselskadade barn/kunskaper i endast talad svenska eller även i svenskt teckenspråk) kan påverka deras skrift.

För detta syfte använder jag mig av ett keystroke loggingsverktyg som utöver slutprodukten genererar information om deras skrivbeteende –– allt från deras skrivhastighet, pausbeteende till revisionsbeteende och mycket mera.

I detta seminarium kommer jag ha ett särskilt fokus på döva och hörselskadade gruppens stavning, språkkomplexitet (lexikal densitet och diversitet) samt vissa skrivbeteenden. Ett resultat visar att döva och hörselskadade barn inte stavar på samma sätt som hörande, och att teckenspråkskunskaper kan speglas i stavningen hos döva, men inte hos hörselskadade och hörande teckenspråkiga barn. Ett annat resultat är att döva och hörselskadade barn reviderar mer och har signifikant högre lexikal densitet (uttrycker färre grammatiska ord), vilket kommer att diskuteras och exemplifieras under presentationen.

Evenemangstyp: Seminarium

Presentatör: Moa Gärdenfors, doktorand vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Kontaktperson
Jenny Bergström
Läs om Jenny Bergström