"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
personalbilder Ida Davidsson

Idrottslunch: Elitidrottselevers komplexa matvardag

ons
20
mar
Tid Onsdag 20 mars, 2024 kl. 11:30 - 12:15
Plats IKSU Sport lokalen Luxemburg eller live online

Elitidrottselevers komplexa matvardag - hur ser den ut och hur stöttar skolorna?

Maten som elitidrottare äter spelar en avgörande roll för hälsan och prestationsförmågan under träning och tävling. Att hantera det ökade energi- och näringsbehov som uppstår vid idrottande på hög nivå, och samtidigt göra bra matval, kräver matkunnighet så som kunskaper om nutrition men också praktiska färdigheter. Matvardagen kan vara särskilt utmanande för unga i eget boende, något som är vanligt förekommande bland elitidrottselever. På elitidrottsgymnasierna (RIG och NIU) ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om bland annat kost inom ämnet Specialidrott. Hur kostundervisningen fungerar och hur elever och lärare upplever den vet man i dag lite om då tidigare forskning på området är begränsad.   

Ida Davidsson, doktorand vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap i samarbete med forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, tar i sitt avhandlingsarbete ett nationellt grepp på hur elevernas matvardag och kostundervisningen fungerar samt hur skolorna möter elevernas behov. Hon studerar därmed både elever på elitidrottsgymnasier och lärare i ämnet Specialidrott. I samband med Riksidrottsförbundets årliga enkät till elever vid elitidrottsgymnasier 2023 inkluderades 20 kostrelaterade frågor om elitidrottselevers matvardag. Dessa frågor besvarades av närmare 8 000 elever. En nationell enkät till lärare i Specialidrott genomförs under vintern 2024 och längre fram planeras även en intervjustudie.

Under föreläsningen kommer avhandlingsarbetet att presenteras närmare tillsammans med preliminära resultat från elevenkäten.

Välkommen med din anmälan senast 18 mars.

Arrangör: Idrottshögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Ida Davidsson
Doktorand
Läs om Ida Davidsson
Kontaktperson
Anna Norell Lindgren
Läs om Anna Norell Lindgren
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget. Om du har allergier eller önskan om specialkost annat än vegetarisk, be oss kontakta dig via formuläret nedan.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).