"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inspirationslunch lärarutbildningskonventets senaste alumnenkät

mån
24
apr
Tid Måndag 24 april, 2023 kl. 12:00 - 12:30
Plats Zoom

Rapporten presenteras av Emil Bertilsson, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Rapporten analyserar resultaten från lärarutbildningskonventets alumnenkät där tidigare lärarstudenter fått svara på frågor om hur man upplevt sin lärarutbildning bl.a. när det gäller lärarutbildningens betydelse för yrkesutövningen. Analysen bygger på enkätsvar från drygt 5 500 alumner vilket utgör nästan 35 procent av de som examinerats från en lärarutbildningen läsåren 2017/2018 och 2018/2019. I rapporten görs även jämförelser med svar från tidigare enkätomgångar.

Rapporten inbegriper dessa huvudområden:

Alumnernas nuvarande arbetssituation.
Lärarutbildningens betydelse.
Alumnernas omdöme om utbildningen.

Emil kommer att hålla en presentation på cirka 20 minuter. Därefter finns det utrymme för frågor.

Ingen anmälan, det är bara att dyka upp på zoom:

https://gu-se.zoom.us/j/68536894555

Rapporten i sin helhet:
Tidigare lärarstudenters syn på utbildning. Analys av lärarutbildningkonventets alumnenkät 2021. Emil Bertilsson.

Seminariet anordnas av ASKL
ASKL står för Arbetsgruppen för samordnad kommunikation kring lärarutbildningarna. Det är ett samarbete mellan kommunikatörer som är verksamma inom de lärosäten i Sverige som ger lärarutbildningar. Kommunikatörerna inom ASKL har sett stora vinster med att dela information och inspiration mellan lärosäten och skolmyndigheter, särskilt när det kommer till vår gemensamma utmaning att utbilda framtidens lärare i svensk skola.

Arrangör: Lärarhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium