"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Bergh - patologi

fre
14
sep
Tid Fredag 14 september, 2018 kl. 09:00 - 12:00
Plats NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Major Groove

Johan Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap, försvarar sin avhandling med titeln: Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar. (Engelsk titel: Structural investigation of SOD1 aggregates in ALS. Identification of prion strains using anti-peptides antibodies.)

Fakultetsopponent: Professor Martin Ingelsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/geriatrik, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Thomas Brännström

Evenemangstyp: Disputation