"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kick-off för Lärarhögskolans programråd och forskningskommitté

ons
19
jan
Tid Onsdag 19 januari, 2022 kl. 14:30 - 17:00
Plats Zoom

Med anledning av pågående pandemi och det faktum att möten, arrangemang och andra sammankomster enligt universitetets riktlinjer ska genomföras digitalt eller skjutas upp, kommer vi att hålla kick-offen den 19/1 digitalt.

Självklart får alla avgående ledamöter som önskar delta, men det är framför allt fokus på de nya och kvarvarande ledamöterna.

Tyvärr kommer vi inte att kunna avsluta med middag, men förhoppningsvis kan vi ta en middag senare under våren, eller kanske rent av en grillning framåt sommaren. Eftersom mötet blir helt digitalt så krävs ingen anmälan. Vi inleder kl. 14.30 med ett pass endast för studentrepresentanterna och sedan kl. 15.00 ansluter alla övriga för ett gemensamt pass för samtliga programråd och forskningskommittén. Därefter kommer det vara parallella sessioner med programråden i en grupp och forskningskommittén i en grupp. Hör av er med eventuella frågor.

Du som ledamot i råd eller forskningskommitté har erhållit inbjudan via mejl. Där finns också zoomlänken till mötet. Kontakta Boa Drammeh om du saknar zoomlänk.

Dagordning

Kl. 14.30-15.00
Endast studentrepresentanterna:
Studentrepresentanternas roll (Lars-Erik Lauritz, Boa Drammeh, utbildningsledarna)

Kl. 15.00-17.00
1. Samtliga:
Introduktion (Lars Erik Lauritz)
Lärarhögskolans uppgift och organisation (Boa Drammeh)

2. Parallella sessioner:

Programråden

  • Kvalitetssystem för utbildning, inkl. årshjulet (utbildningsledarna)
  • Programrådens roll och mandat (utbildningsledarna)
  • Allmän diskussion och övriga frågor, samtliga råd tillsammans
  • Samling i respektive råd för presentation av nya rådsmedlemmar och diskussion om arbetet i rådet 

Forskningskommittén

  • Kvalitetssystem för forskning (Carina Rönnqvist och Eva Lindgren )
  • Forskningskommitténs roll och mandat (Carina Rönnqvist och Eva Lindgren )
  • Allmän diskussion och övriga frågor, inkl. presentation av nya kommittémedlemmar och diskussion om arbetet i kommittén 2022
     
Arrangör: Lärarhögskolan
Evenemangstyp: Övrigt