"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunala insatser för grön industri - lärdomar från Skellefteå

tor
2
nov
Tid Torsdag 2 november, 2023 kl. 15:15 - 16:30
Plats Zoom

Politiska överenskommelser inom hållbarhetsområdet driver samhällsomställnigen. En central del i detta är att sänka utsläppen av växthusgaser. EU har tagit fram strategier för att uppnå ekonomisk konkurrenskraft, ekologisk hållbarhet och ett rättvist samhälle – politik som har stor betydelse för de pågående industriinvesteringar som sker i norra Sverige, som återkommande refereras till som investeringar för grön industrialisering.

Dessa gröna industrisatsningar innebär dock inte att miljön inte belastas, eftersom nyetableringar av industrianläggningar innebär exploatering av stora markytor. Det ger upphov till målkonflikter i termer av ”grönt mot grönt”. EU-stöd riktas mot netto-nollindustrier, och ger mindre uppmärksamhet till regional sammanhållning och utjämning.

Kompetensförsörjning och inflyttning, att stärka platsens attraktionskraft och skapa goda livsmiljöer, är exempel på viktiga samhällsfunktioner som utgör utmaningar för denna typ av samhällsbyggande. Ansvaret för detta ligger till stor del på kommunerna, men hur ska de mobilisera samhällets resurser för att lyckas med dessa etableringar? Vilka strategier och initiativ är viktiga?

Northvolts etablering av en batterifabrik i Skellefteå är ett rykande aktuellt exempel för detta. Etableringen är radikal, dels i egenskap av att vara ny företagsetablering i en framväxande industribransch, och dels av de många arbetstillfällen den förväntas innebära. Här sätts den lokala mobiliseringsförmågan på prov.

 

Brita Hermelin är professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om governance, samverkan och strategisk planering för lokal och regional utveckling, tillväxt och omställning. Hon är även verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

 

Seminariet hålls på svenska.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
William Blombäck
Läs om William Blombäck
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).