"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Levnadsöden – Generationer – Grupper - Miljöer

tis
3
maj
Tid Tisdag 3 maj, 2022 kl. 13:00 - 14:00
Plats Balkongen, plan 3 Umeå universitetsbibliotek

Prof. Jonny Hjelm och Fil lic. Margareta Burman berättar om forskningsprojektet Levnadsöden som var ett tvärvetenskapligt projekt som drevs av Historiska institutionen vid Umeå universitet, Nordiska museet och Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet. Projektet startade 1983 och projektledare vid Umeå universitet var professor Sune Åkerman.
Projektets syfte var att genom intervjumaterial belysa socialhistoriska frågeställningar och bygga upp en kunskapsbank för forskning inom en mångfald discipliner. Det arbete som gjordes inom projektet av forskare vid Umeå universitet finns idag arkiverat vid Umeå universitetsbibliotek.

Evenemangstyp: Föreläsning