"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

2023 Regional Science Lecture: Nya persektiv på regional utveckling för övergivna platser

tor
14
dec
Tid Torsdag 14 december, 2023 kl. 15:15 - 16:30
Plats Lindellhallen 2

Det växande populistiska missnöjet i Europa och Nordamerika har satt sociala och geografiska klyftor högt på nationella politiska agendor. En tilltagande koncentration av både avancerad teknologi och kapital i storstadsområden har ökat de regionala klyftorna vilket i sin tur gjort att skillnaderna mellan ”land” och ”stad” upplevs allt större. En regionalpolitik som utgår från en urban norm om innovation och tillväxt blir därmed allt svårare att implementera på många platser vilket motverkar en framgångsrik och inkluderande regionalpolitik.

Dessa så kallade "Övergivna platser", framförallt före detta industriregioner, har blivit ekonomiska och politiska symboler för lokalsamhällen som präglas av minskande möjligheter och ett ökat missnöje. De symboliserar relativ ekonomisk nedgång genom långsiktiga processer av avindustrialisering och ekonomisk omstrukturering.

"Övergivna platser" har kort sagt blivit förbisedda i regionalpolitiken under de senaste decennierna, och frågan är hur vi kan börja tänka på att omforma begreppet utveckling för dessa regioner? Med andra ord, vad kan "utveckling" betyda för "övergivna platser" och deras invånare?

Under föredraget lyfts argumentet att helt nya perspektiv och öppna dialoger krävs för att skapa mer inkluderande och hållbara utvecklingsstrategier som tar hänsyn till lokala förutsättningar.

Talare vid årets ”Regional Science Lecture” är Andy Pike, Sir Henry Daysh Professor i regionala utvecklingsstudier vid Centre for Urban and Regional Development (CURDS), Newcastle University. Hans forskningsintressen är politisk ekonomi för lokal, regional och stadsutveckling, styrning och politik.

Seminariet kommer att hållas på engelska och äga rum i Lindellhallen 2 vid Umeå universitet. En Zoom-länk kommer att skickas ut för de som vill delta digitalt i seminariet, vilken fås genom att anmäla sig nedan.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
William Blombäck
Läs om William Blombäck
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).