"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om projektet medborgarbildning inom yrkesprogram

fre
24
feb
Tid Fredag 24 februari, 2023 kl. 12:00 - 12:50
Plats Zoom

Seminariet vänder sig främst till dig som är skolledare, lärare eller ämnesföreträdare – men är öppet för alla intresserade.

Ett övergripande mål med projektet Medborgarbildning inom yrkesprogram har varit att utveckla kunskap om hur undervisning inom de korta kurserna i historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap kan stödja yrkeselevers utveckling av kunskaper och förmågor som bidrar till deras medborgarbildning (MB).

I projektet har dels didaktiska och organisatoriska frågor, dels enkätstudier kring elevers uppfattningar ingått. Projektet har utgått från en definition av MB som inkluderar undervisning där eleverna ges möjlighet att arbeta med värdefrågor, utveckla perspektivmedvetenhet, argumentation, kritiskt tänkande och att kunna ta ställning.

Varmt välkommen att lyssna på projektdeltagarnas erfarenheter av genomförandet och tankar om resultaten. Vilken var elevernas syn på sitt eget engagemang i samhället och vad tyckte de om undervisning i medborgarbildning? Hur fungerade det att införa nya metoder i klassrummet? Vilka lärdomar kan föras vidare? Tid finns också för frågor och diskussion.

Medverkande

  • Christina Ottander, professor vid Umeå universitet
  • Katarina Ottander, gymnasielektor vid Örnsköldsviks gymnasium
  • Emelie Wälivaara, gymnasielärare vid Örnsköldsviks gymnasium
  • Joanna Rönnlund, gymnasielärare vid Örnsköldsviks gymnasium
  • Kristina Ledman, universitetslektor vid Umeå universitet
  • Katarina Kärnebro, universitetslektor vid Umeå universitet

Intresserad? 

Anmäl dig senast 23 februari, så skickar vi dig en möteslänk innan seminariet.

Skicka ett mejl till: victoria.sorensson@umu.se


Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.  

 

Arrangör: Lärarhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium