"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till partnerskapsdag för Umeå kommun och Umeå universitet

fre
22
mar
Tid Fredag 22 mars, 2019 kl. 08:30 - 13:00
Plats Vardagsrummet, Humanisthuset

Umeå kommun och Umeå universitet har ingått ett strategiskt partnerskap. Vilka möjligheter innebär egentligen ett sådant samarbete? Vilka gemensamma utmaningar står vi inför och hur kan vi ta oss an dem? Det är frågor vi gärna vill prata mer om. Därför bjuder vi nu in till en förmiddag där tankeutbyte varvas med goda exempel. Under dagen informerar vi också om möjligheten att söka medel för samverkan.


********************************************

PROGRAM

8.30–9.00 KAFFE

9.00–9.25 INLEDNING

Umeå universitets vicerektor, Dieter Müller, och Hans Lindberg, kommunalråd vid Umeå kommun, hälsar välkomna. De berättar om varför vi har ett strategiskt partnerskap, samt om visionerna för Umeå kommun och Umeå universitet.

Sedan förklarar koordinatorerna för det strategiska partnerskapet, Anna Sandström Emmelin och Charlotte Lundkvist, vilka möjligheter som finns att söka finansiellt stöd för samarbete.

9.25–10.30 GODA EXEMPEL PÅ SAMARBETEN

HÅLLBAR STADSUTVECKLING – Segregeringseffekter av marknads-och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning

Simone Scarpa, lektor vid institutionen för socialt arbete, och Guilherme Kenjy Chihaya Da Silva, forskare vid Institutionen för geografi, berättar om sitt forskningsprojekt inom Formas program för social bostadspolitik.

UMEVATORIET & SLIPERIET – ett nytt science center tar form

Madelen Bodin, föreståndare för Umevatoriet, berättar om Umeås nya science center.

SKOLA – Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö

Britt-Inger Keisu, föreståndare för Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) och Jonas Stenlund, projektledare och rektor för Maja Beskow-skolan.

DIGITALISERING: Bitstream – en uppdragsutbildning inom verksamhetsmodulering

Ulf Hedestig och Mikael Söderström, lektorer vid Institutionen för informatik, och Ulla Dellkrans, måltidschef vid Umeå kommun.


10.30–11.00 KAFFE

11.00–12.00 UTMANINGAR FRÅN UMEÅ KOMMUN

Dessa presenteras och diskuteras under fyra parallella pass.
I anmälan väljer du vilket pass som du önskar delta i (ett pass per person).

1. Hållbar stadsutveckling

Hur utvecklar Umeå kommun, i samverkan med flera andra aktörer, socialt hållbara stadsdelar? Umeå kommun planerar för en utbyggnad av bland annat Ön, Tomtebo strand och Olofsdal.

Samtalet leds av Malin Lagervall, planeringschef vid Umeå kommun.

2. Umevatoriet & Sliperiet

Hur utvecklar vi en universitetsnära miljö som fungerar både som en pedagogisk plattform och ett publikt besöksmål?

Samtalet leds av Anna Olofsson, marknadschef vid Umeå kommun.

3. En ny skola

Vilka pedagogiska, sociala och miljömässiga utmaningar kan finnas i en samlokaliserad högstadie- och gymnasieskola? Hur förändras skollandskapet med Maja Beskow-skolan?

Samtalet leds av Nicklas Wallmark, gymnasiechef, och Christopher Granberg, bitr. utbildningsdirektör grundskola.

4. Digitalisering

Hur kan digitala tjänster inom offentlig sektor utvecklas för att erbjuda medborgarna bättre service?

Samtalet leds av Jenny Conradsson, e-servicestrateg vid Umeå kommun.


12-12.15 ÅTERSAMLING & SAMMANFATTNING AV DIALOGERNA

12.15-13.00 AVSLUTANDE LUNCH


Är du intresserad?

Anmäl dig senast den 18 mars.

 

Vill du veta mer om dagen eller det strategiska partnerskapet?

Kontakta gärna någon av våra koordinatorer:

Anna Sandström Emmelin, Enheten för externa relationer, Umeå universitet
anna.emmelin@umu.se, 090–786 60 21

Charlotte Lundkvist, Stadsledningskontoret, Umeå kommun
charlotte.lundkvist@umea.se, 090–16 10 92

Arrangör:
Evenemangstyp: Workshop