"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Materias natur och universums mörka sida

sön
24
feb
Tid Söndag 24 februari, 2019 kl. 14:00 - 15:00
Plats Bildmuseet

Populärvetenskap i anslutning till Bildmuseets pågående utställning Entangle / Konst och fysik. Lyssna på korta föreläsningar av fysiker från Umeå universitet som förklarar fundamentala fenomen som styr vår värld. Den här söndagen möter du Robin Ekman som är doktorand i fysik och professor Michael Bradley. Varje kortföreläsning tar ca 25 minuter, och efteråt finns tid för frågor.

Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och vidare
Robin Ekman, doktorand i fysik 

Vad materia och ljus består av är en fråga som ställts sedan antiken. På Bildmuseet kommer Robin Ekman att berätta om hur idén om odelbara atomer har utvecklats till den moderna partikelfysikens standardmodell. Han kommer att tala om ljus och materias natur, om förutsägelsen och upptäckten av anti-materia och om Higgs-partikelns betydelse. Dessutom några av fysikens ännu obesvarade frågor, som varför det finns så mycket mer materia än anti-materia och vilka oupptäckta partiklar som kan finnas.

Robin Ekman är inne på sitt sista år som doktorand vid Umeå universitet. Hans avhandlingsprojekt handlar om kvantmekaniska effekter i plasma. Utöver det intresserar han sig för fundamental fysik och partikelfysik.

Universums mörka sida
Om mörk materia, mörk energi och universums acceleration
Michael Bradley, professor i fysik

På Bildmuseet kommer Michael Bradley att prata om universums mörka sida; vi får veta mer om gäckande och fantasieggande fenomen som mörk energi och mörk materia.

Universum startade sin utveckling från ett mycket tätt och hett tillstånd, Big Bang, och har sedan expanderat och svalnat. Expansionen pågår alltjämt, men eftersom universum påverkas av sin egen gravitation borde expansionshastigheten sakta avta. Observationer visar tvärtom att expansionshastigheten ökar, som om någon mystisk kraft försöker dra ut universum! De olika förklaringarna till det här fenomenet brukar samlas under beteckningen 'mörk energi'.

Det ska inte förväxlas med 'mörk materia'. Studier visar att den större delen av universums materia är en annan sort än den som vi och vår omgivning är uppbyggda av. Mörk materia växelverkar inte med ljus och är därför osynlig, därav namnet. Uppskattningar antyder att dess totala massa är ungefär fem gånger så stor som den totala massan hos "vanlig" materia.

Michael Bradley är professor i fysik vid Umeå universitet. Hans forskning har huvudsakligen rört problem inom allmän relativitetsteori, som till exempel modeller för roterande stjärnor och utbredning av gravitationsvågor i kosmologiska modeller.

Arrangör: Bildmuseet
Evenemangstyp: Föreläsning