"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pride på biblioteket - lunchföreläsning

fre
4
okt
Tid Fredag 4 oktober, 2019 kl. 12:00 - 13:00
Plats Balkongen, Umeå universitetsbibliotek

Digitala förbindelser

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Som etnolog intresserar jag mig för människor och hur vi lever våra kulturella och sociala liv. I en digitalt integrerad samtid är materiella aktanter en påtaglig del av hur vardagslivet organiseras och levs. Min utgångspunkt i avhandlingen är att internet och digital materialitet på olika sätt möjliggör förbindelser mellan människor, identiteter och plats – fysiska, digitala och symboliska. Avhandlingens empiri handlar om erfarenheter av att använda sociala medier och digitalt medierade applikationer för icke-heterosexuella personer i norra Sverige, i nutid och dåtid. Inspirationen till studien kommer från min egen erfarenhet av att med trevande steg närma mig en lesbisk identitet i en mindre stad i norra Sverige, där tillgången till mötesplatser på internet erbjöd en regnbågsfärgad väg till andra människor i liknande situation. Syftet är att analysera betydelser av tid, materialitet och geografisk situering i görandet av rum och riktning. Var och hur kan queera liv levas i relation till digitala förbindelser?

"Det var som att jag skulle passa in i en kategori" - Erfarenheter från den trans-specifika vården

Ida Linander, forskare på Epidemiologi och global hälsa och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet

Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. Nu forskar Ida bland annat om hbtq-aktivisters erfarenheter av och motstånd mot högerextremism samt om kvinnors erfarenheter av att leva med hiv.

Lasse-Maja och makten - transrebellen som blev folkhjälte

Sam Holmqvist, doktor i litteraturvetenskap, postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning, Umeå universitet

Lasse-Maja är kanske den mest berömda transpersonen i svensk historia, och hens memoarer är den första svenska självbiografiska transberättelsen. Lasse-Maja blev känd som rebell, folkhjälte och transperson, och korsade samhällets gränser i alla olika bemärkelser. Sam Holmqvists forskning har framför allt rört vad vi idag skulle kalla transhistoria, samt läsningar av transmotiv i äldre skönlitteratur. Hens avhandling Transformationer (2017) utgjorde en bred sammanställning av translitterära traditioner, men också en diskussion om läsningens möjligheter. Holmqvist är anställd som postdoktor vid Umeå universitet, och arbetar med ett projekt om diskurser kring transatlantisk slavhandel i svenska artonhundratalsromaner.
 

Evenemangstyp: Föreläsning