"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologin bakom kulturell dynamik

fre
16
jun
Tid Fredag 16 juni, 2023 kl. 13:30 - 15:00
Plats MIT.C.313

Den globaliserade mänskligheten förändras och behöver förändras. Exempel på detta är klimatförändringar och extrema väderförhållanden, geopolitiska spänningar och konflikter samt ökande ojämlikheter inom och mellan nationer. För att möta dessa samtida anpassningsutmaningar förändras mänsklig kognition och handling - både individuellt som person och kollektivt som art. Dessa förändringar sker ibland i blindo, men åtföljs hela tiden av mänskliga strävanden att skaffa sig framsynthet och perspektiv bortom den nuvarande horisonten. Med tanke på kulturens betydelse som en mekanism för mänsklig anpassning har antropologins svar varit kulturell evolution - ett försök att förstå och förklara kumulativa kulturella förändringar under årtusenden. Detta har gett oss kunskap och insikter om den långsiktiga kulturella dynamiken på makronivå, men psykologisk kunskap på mikronivå kompletterar vår förståelse av hur och varför kulturella förändringar på makronivå inträffar. Dessutom är psykologiska insikter avgörande när vi funderar över hur vi ska odla och skapa mänskliga kulturer - beteendeförändringar, om man så vill - för att navigera på de okända vatten som leder in i vår kollektiva framtid. Den kulturella dynamikens psykologi har ackumulerat kunskap och insikter om kognitiva och kommunikativa processer på mikronivå som utgör och konstitueras av kulturella processer på makronivå. I den här presentationen kommer Yoshihisa Kashima att föreslå ett ramverk för att beakta mikro-makro-dynamiken i kulturellt underhåll och förändring som förmedlas av dynamiskt föränderliga sociala nätverk på mesonivå, och beskriva framväxande forskning om det samtida arbetet med psykologin för kulturell dynamik, inklusive politisk polarisering och utopiskt tänkande.

 

Om Yoshihisa Kashima

Yoshihisa Kashima är professor i psykologi vid University of Melbourne och WASP-HS gästprofessor vid Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på kulturdynamikens psykologi - hur psykologiska processer bidrar till bildandet, upprätthållandet och omvandlingen av kultur, och hur kultur i sin tur formar mänsklig psykologi, med särskild tonvikt på hållbarhetskulturer. Hans arbete har publicerats i Science, Nature Climate Change, Psychological Review, Psychological Bulletin, American Psychologist och Journal of Personality and Social Psychology. Han var biträdande redaktör för Journal of Personality and Social Psychology och ordförande för International Association for Cross-Cultural Psychology. Han arbetar för närvarande med kulturell dynamik i komplexa social-ekologiska system.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Frank Dignum
Läs om Frank Dignum