"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reell kompetens för tillträde till studier - inför ansökan

fre
27
sep
Tid Fredag 27 september, 2019 kl. 09:15 - 15:00
Plats N410, Naturvetarhuset

Under hösten anordnas det två heldagar med seminarier och workshoppar om validering av reell kompetens. Det här seminariet handlar om hur du som möter sökande eller involveras som ämneskunnig kan ge stöd för att ansökningar om behörighet med reell kompetens ska bli så bra som möjligt.

Ange när du anmäler dig om du ska delta del av eller hela dagen och om du behöver specialkost. Deltagare från andra lärosäten än Umeå universitet kommer att debiteras 500 kronor.

Program för dagen

09.15 Fika

Serveras utanför lokalen.

09.30 Inledning och information om projektet reell kompetens 2019

Projektledare Maria Nylén ger aktuell information om projektet.

09.45 Reell kompetens - vad krävs för att klara av högre utbildning?

Våra behörighetskrav handlar om att de som antas ska ha förutsättningar att klara av sin utbildning. Per Andersson från Linköpings universitet pratar om vilket stöd en sökande kan behöva i att beskriva sin reella kompetens så att den sökande så rättvisande som möjligt visar sina förutsättningar att klara av utbildningen. Han diskuterar och problematiserar också kring vad det innebär att bedöma behörighet utifrån sökandes reella kompetens.

10.45 Bensträckare

11.00 Vägledning inför ansökan

Representant från Studentcentrums studievägledning berättar om vägledning för personer som ansöker om att bli behöriga med reell kompetens. Representant från antagningen informerar om vad en ansökan bör innehålla för att vara fullständig.

11.30 Ansökningar om behörighet med reell kompetens – ett institutionsperspektiv

Att ge rätt och relevant stöd till en sökande med reell kompetens innebär en utmaning. Utifrån ett institutionsperspektiv ger Dan Frost, studierektor vid enheten för företagsekonomi, exempel på upplevda utmaningar och hur man arbetar med ansökningar om behörighet med reell kompetens.

12.00 Lunch

Vi bjuder på lunch till alla som deltar både för- och eftermiddag. Kom ihåg att meddela eventuellt behov av specialkost när du anmäler dig.

13.00 Workshop

Egna erfarenheter diskuteras utifrån dagens tema. Fika finns att hämta under passet.

14.30-15.00 Summering av dagen

Arrangör: Studentcentrum
Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Maria Nylen
Läs om Maria Nylen
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).