"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ReiGN - reindeer husbandry in a globalizing North

ons
23
jan
Tid Onsdag 23 januari, 2019 kl. 10:00 - 12:00
Plats Faepmie (Fatmomakke) Norra beteendevetarhuset, Plan 4

ReiGN (Reindeer husbandry in a globalising North): Perspektiv på styrning ReiGN är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprogram, ett av fyra så kallat Nordic Centre of Excellence, finansierat av Nordforsk. Inom ReiGN bedrivs forskning som på olika sätt syftar till att öka kunskapen om hur globala drivkrafter, såsom klimatförändring, påverkar renskötseln och vilken anpassning som är möjlig och önskvärd ur renskötselns perspektiv. Under temat samhällsstyrning och styrningssystem som leds av Annette Löf, forskare vid Vaartoe, undersöker vi hur det formella styrningssystemet möjliggör och hindrar olika handlingsvägar och vilka skillnader och likheter som finns i styrningen av rennäring mellan Sverige, Norge och Finland. Vi frågar bland annat vems problemdefinitioner som blir gällande och varför, vad "lyckad" styrning egentligen omfattar ut och vilka lärdomar som kan hämtas från olika sätt att hantera frågor centrala för renskötseln. På seminariet diskuteras både pågående och kommande forskning inom temat samt vad det kan innebära att bedriva forskning inom ramen för större, internationella sammanhang.

Arrangör:
Evenemangstyp: Seminarium