"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Idrottshögskolan

Vem kan teckna elitidrottsavtal?

Två nivåer av elitidrottsavtal

Vid Umeå universitet tillämpas två nivåer av elitidrottsavtal. Vilken nivå av avtal studenten tecknar är avhängt vilka krav den uppfyller. Kraven beskrivs enligt två olika definitioner av elitidrottare.

Riksidrottsförbundet (RF) har en striktare definition av elitidrottsstudent, så kallad RIU-student. I sådant fall är det elitidrottarens specialidrottsförbund (SF) som intygar att elitidrottsstudenten uppfyller kraven. Umeå universitet har också en egen, bredare, definition av elitidrottsstudent, så kallad Idrottshögskolestudent (IH-student). För ett sådant avtal ska elitidrottsstudentens förening intyga att kraven uppfylls. Intygen finns att ladda ner på Idrottshögskolans hemsida och kan tas med på informationsträffen, scannas in eller lämnas in på Idrottshögskolans kansli.

Definition av elitidrottsstudent

En elitidrottsstudent bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är önskvärda, därutöver behöver minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

 

RIU-student

Elitidrottsstudent RIU-nivå
Intygas av SF

  • Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag.
  • Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott.
  • Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå.
  • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
  •  Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå.

IH-student

Elitidrottsstudent UmU-nivå
Intygas av förening

  • Tävlar och konkurrerar inom individuell idrott på lägst nationell mästerskapsnivå*.
  • Spelar lagbollidrott på näst högsta divisionen på nationell seniornivå (under förutsättning att det finns minst fyra).
  • Är huvudtränare för individuell elitaktiv eller elitlag.
  • Är förbundskapten eller förbundstränare för junior- eller seniorlandslag.
  • Är förbundsdomare på nationell och/eller internationell nivå.


*under förutsättning att mästerskapet krävt kvalificerande och/eller att den aktive tillhör mästerskapets s.k. elitklass, som vid till exempel skytte.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras om en elitidrottsstudent under studietiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

images2nh.png

Senast uppdaterad: 2022-06-21