"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Seminarium: Annika Lantz Friedrich

fre
4
dec
Tid Fredag 4 december, 2020 kl. 13:15 - 14:15
Plats Zoom

Annika Lantz Friedrich, leg psykolog, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, håller i seminariet med titeln: 

En kravspecifikation på en systematisk teamintervention - om vägen till framgångsrik teamutveckling 

Abstrakt

Forskningsöversikter visar att vanliga problem med teamarbete inte kan förklaras enbart med samspelet i teamet. Kontexten är avgörande för samspelet och för teamets effektivitet. Trots detta används ofta stadie- och process-modeller framför mer komplexa modeller med större evidens. Det gäller både inom utbildning och praktik.
Vidare vet vi att det endast är systematiskt genomförda interventioner som leder till resultat. Det innebär att man följer alla stegen i problemlösningscykeln: att beskriva situationen och uppmärksamma problem, definiera kärnproblem(-et), identifiera det som bidrar till eller orsakar problemet, eliminera eller ändra det som bidrar till eller orsakar problemet genom att implementera evidensbaserade lösningar samt slutligen utvärdera resultatet. Det är viktigt att det här arbetet görs utifrån vad forskning visat om hur team fungerar och utvecklas.
Framgången i problemlösningsarbetet beror på hur väl behovsanalysen görs. Under seminariet presenteras en kravspecifikation på en systematisk intervention och vad forskningen visat om olika modellers värde för att förklara vanliga problem med teamarbete.

Läs mer om Annika Lantz Friedrich.

Välkomna att delta i Zoom

Använd länken: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63903498394

 

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Anna-Sara Claeson
Läs om Anna-Sara Claeson