"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Seminarium: Mikael Stattin och Daniel Larsson

ons
13
dec
Tid Onsdag 13 december, 2023 kl. 13:00 - 15:00
Plats HUM.G.230

Välkommen till ett seminarium med Mikael Stattin och Daniel Larsson, Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

Seminariet har titeln: 

Forskningsprogrammet ”Strategier för ett hållbart arbetsliv”. Bakgrund, design och några centrala resultat

Sammanfattning
I föreliggande forskningsprogram studeras frågan om vad som påverkar arbetslivets längd med utgångspunkt i ett flerdimensionellt perspektiv. En av de mest aktuella och komplexa utmaningarna som det åldrande samhället medför, är hur vi kan skapa förutsättningar för ett långt (förlängt), hållbart och hälsosamt arbetsliv för fler än priviligierade grupper av anställda. Detta är i grunden en mycket komplex fråga där kunskapsläget är relativt begränsat. Genom ett multidisciplinärt sammansatt forskarteam presenteras ett forskningsprogram med kapacitet att utifrån olika teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser studera den komplexa interaktionen mellan välfärdsstatliga försörjningsalternativ, utstötningsmekanismer i arbetslivet, organisationers och arbetsgivares anpassningar av arbetsvillkor samt anställdas hälsa och motivation. Genom att utnyttja såväl survey,- register som livsloppsdata, samt intervju- och observationsdata studeras i programmet tre övergripande forskningsfrågor.

  1. Hur olika erfarenheter och arbetsvillkor under livsloppet påverkar möjligheterna för ett långt, hållbart och hälsosamt arbetsliv
  2. I vilken utsträckning använder svenska arbetsgivare strategier och metoder för att underlätta, stimulera och motivera anställda att arbeta sent i livet.
  3. Hur kan anpassningar av arbetsförhållanden, riktade HR-strategier och organisatoriska interventioner förbättra möjligheterna till ett långt arbetsliv för anställda med kognitivt och fysiskt krävande arbeten.

En projektorganisation med representanter från offentliga och privata organisationer, fackföreningar etc kommer att etableras inom programmets ram. Detta nätverk utgör en arena för dialog och lärande i interaktion med praktiker vilket är en nyckel till att skapa synergier i programmet och medverka till att forskningsresultat bidrar till en reell utveckling mot ett långt och hållbart arbetsliv för anställda inom olika sektorer och branscher.

Evenemangstyp: Seminarium