"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Siarhei Manzhynski - företagsekonomi

fre
10
dec
Tid Fredag 10 december, 2021 kl. 11:00 - 13:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 (S Hörsal A)

Siarhei Manzhynski, Handelshögskolan försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Att förstå och hantera coopetition för hållbarhet – process och utfall (Engelsk titel: Understanding and Managing Coopetition for Sustainability: Process and Outcomes)

Fakultetsopponent: Wendy Smith, Professor of Management, Alfred Lerner College of Business & Economics, the University of Delaware, USA

Disputationen hålls på engelska

Delta via zoom - https://umu.zoom.us/j/68424978516 

Secondar (reserved) server: Teams

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVmZDQ2YzAtNzcxNi00MzdjLWIxOWMtMmE2NzI0NjhiODIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4ba6f9-f531-4f32-9467-398f19e69de4%22%2c%22Oid%22%3a%2280cbca5f-d7eb-4868-a171-0274f73907ee%22%7d

Arrangör: Handelshögskolan
Evenemangstyp: Disputation
Talare
Siarhei Manzhynski
Universitetslektor
Läs om Siarhei Manzhynski
Kontaktperson
Siarhei Manzhynski
Läs om Siarhei Manzhynski