"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skola och högskola i samverkan

tor
22
nov
Tid Torsdag 22 november till fredag 23 november, 2018 kl. 11:30 - 12:00
Plats C304, plan 3, Beteendevetarhuset, Umeå universitet

Symposiet vänder sig till forskare, främst vid Umeå universitet med fokus på praktiknära forskning och specialpedagogik.

Syftet med symposiet är att få till stånd ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan juniora och seniora forskare från olika ämnesdiscipliner vid Umeå universitet. Därtill syftar symposiet till en diskussion om kvalitetsfrågor när det gäller praktiknära forskning. Den som är intresserad av att medverka skriver ett abstract som anknyter till något eller några av nedanstående teman.
Deadline för abstract är 15 november (ca 300 ord på svenska).

Deltagarna uppmanas att delta med såväl teoretiska och empiriska bidrag för att belysa något av följande teman:
• kunskapsintressen i praktiknära forskning
• praktiknära forskningsfrågor
• praktiknära forskningsansatser
• kunskapsanspråk och generaliseringsfrågor i praktiknära forskning
• kvalitetsaspekter i praktiknära forskning: reliabilitet och validitet
• forskningsetiska frågor
• publicering och kunskapsspridning

Abstract: Skickas senast 15 november till kim.wickman@umu.se
Anmälan: Via länken: https://doodle.com/poll/d4rkn6cg3wuuhync
Arrangörer: Specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet, Skolforskningsinstitutet och SPSM
Arrangemanget är kostnadsfritt. Enklare lunch och fika ingår.

Arrangör: Umeå universitet
Evenemangstyp: Övrigt

Inbjudna talare från Pedagogiska institutionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt Skolforskningsinstitutet.