"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

tis
23
nov
Tid Tisdag 23 november, 2021 kl. 13:15 - 14:45
Plats Zoom

Malin Wass, biträdande profesor, Luleå Tekniska Universitet kommer att presentera ett VR-finansierat fyraårigt forskningsprojekt vars syfte är att undersöka hur läsförmågan hos barn i åk 2 påverkas av att träna morfologisk medvetenhet. Effekterna av träningen hos två grupper av barn kommer att undersökas: barn som har lässvårigheter och barn med typisk läsutveckling.  

 

Fokus i forskningen ligger på att undersöka hur barnens utveckling av snabb och flytande läsning påverkas, men vi kommer också att studera effekterna på andra aspekter av läsförmåga, t. ex. läsförståelse och ordläsning.  

  

Genom att öka sin kunskap om morfem antas barn lättare känna igen större delar av ord direkt, utan att behöva ljuda sig fram bokstav för bokstav. Barnens läsning förväntas därför bli snabbare. Kunskap om morfem tros även kunna öka ordförståelsen och därmed barnens läsförståelse. 

Evenemangstyp: Seminarium