"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

ULF-seminarium: Så kan universitet och skola samverka kring lärarstudenters examensarbeten

fre
25
nov
Tid Fredag 25 november, 2022 kl. 12:00 - 12:50
Plats Zoom

Om hur praktiknära forskning i förskolan och skolan skulle kunna involvera lärarstudenters examensarbeten.

Vad behöver man tänka på för att säkerställa ämneskoppling, akademisk höjd och genomförbarhet? Vilka utmaningar finns för handledare, lärare i skolan och studenter? Inom ramen för ULF är examensarbetet en bra introduktion till praktiknära forskning, så frågan är hur kan vi underlätta för att fler studenter att får möjlighet att skriva sitt examensarbete i samverkan. Annika Manni berättar om sina erfarenheter av att involvera studenter i sina forskningsprojekt med förskolan. Tid finns också för frågor och diskussion.

Målgrupp
Seminariet vänder sig främst till dig som är lärare/forskare vid universitetet men är öppet för alla intresserade.

Medverkande
Monika Diehl, universitetslektor vid pedagogiska institutionen och samverkanslektor vid Lärarhögskolan
Annika Manni, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Victoria Sörensson, samordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan

Anmälan senast 24 november
Möteslänk skickas dagen innan seminariet

Anmäl till: victoria.sorensson@umu.se

Seminariet kommer att erbjudas via Zoom.

Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.  

Arrangör: Lärarhögskolan
Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Victoria Sörensson
Läs om Victoria Sörensson