"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Validering i ett Europaperspektiv

tis
23
okt
Tid Tisdag 23 oktober, 2018 kl. 12:00 - 17:00
Plats Samhällsvetarhuset, Sal S104 (trappen ner vid Café Tornet)

Validering i ett Europaperspektiv – vad kan vi lära oss av andra länder?

Hur kan vi bli bättre på validering? Projektet NUKUV* bjuder in till workshop med föreläsare från Danmark och Frankrike som delar med sig av goda exempel, inte minst när det gäller validering av informella och icke-formella meriter. Vi får även ta del av erfarenheter från studiebesök i samma länder.

Arbetsmarknaden efterfrågar rätt sorts kompetens. Frågan om hur vi stödjer det livslånga lärandet och kompetensförsörjningen har stor betydelse för både individ och samhälle. Futurion AB är på plats för att ge oss insikter i de möjligheter och utmaningar framtidens arbetsliv innebär i ett valideringsperspektiv. Workshopen avslutas med gemensamma diskussioner – ett bra tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte.
 

PROGRAM

12.00 Lunch & Mingel
Vi bjuder på lunchpåse till alla deltagare.

12.30 Inledning
Heidi Hansson, Vice rektor Umeå universitet

12.45 Erfarenheter från studiebesök i Danmark och Frankrike
Hur har andra länder i Europa utvecklat validering av reell kompetens?
Hanne Smidt, nationell projektledare NUKUV-projektet och Senior Advisor vid European University Association (EUA)

13.15 Validering i Danmark (föreläsning på danska)
Kompetenser som en röd tråd genom allt från självskattning till vägledning och koppling till arbetsmarknaden. Konkreta exempel på verktyg i valideringsarbetet.
Trine Vester-Sørensen, University college Lillebælt

14.00 Fika

14.15 Validering i Frankrike (föreläsning på engelska)
Hur validering med kommitté och portfolio går till för att matcha personer gentemot arbetsmarknaden.
Jean-Louis Gouju-Pasquier, French Ministry of National Education

15.00 Framtidens arbetsliv och kompetensbehov
Validering på en arbetsmarknad i konstant förändring.
Per Lagerström, Futurion AB

15.45 Workshop
Hur kan aktörer inom högskolesektorn på bästa sätt tillsammans kan främja en nationell utveckling av validering och bedömning av reell kompetens?

16.45 Summering

17.00 Avslut

OBS. Vi bjuder på lunchpåse till alla deltagare. Ange eventuella allergier/specialkost. Meddela om du inte vill ha lunch.

Anmälan till workshoppar vid andra lärosäten:

Malmö universitet 9/11
Hur kan du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valideringsprocessen?
https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Hur-kan-du-som-larare-bidra-med-din-akademiska-kompetens-i-valideringsprocessen/

Högskolan Väst 10/12
Arbetsintegrerat lärande som en del av livslångt lärande, kompetensförsörjning och breddad rekrytering - hur kan vi öka individens möjligheter och möta samhällets behov genom bedömning av reell kompetens?
https://www.hv.se/kalender/2018/december/nukuv-workshop/

*NUKUV står för Nationellt uppdrag kring utveckling av validering, och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Högskolan Väst och Malmö universitet. Syftet är att undersöka den europeiska utvecklingen av praxis för validering och hur det i sin tur kan utveckla arbetet med validering vid svenska lärosäten.

Vid frågor kontakta gärna projektledare Hanne Smidt: hanne.smidt@eua.eu

Anmäl dig här
 

Arrangör:
Evenemangstyp: Workshop