Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

32-bitars inbyggda system

En kurs för dig som funderar på att byta från inbyggda system med 8 bitar till 32-bitars inbyggda system. Idag blir det allt vanligare att man designar inbyggda system med 32-bitars arkitektur. Fördelarna är många, bland annat att jämförbara system är oftast betydligt billigare än dess 8-bitars variant och att man får betydligt mer resurser och flexibiliteten och utbyggnadsmöjligheterna inför framtiden ökar. Det är dock en hel del att tänka på vid ett systembyte och denna kurs ger en snabb introduktion och gör att du kommer igång snabbt samt att du får tillgång till en hel del tips för att kunna börja utveckla inbyggda system som bygger på 32-bitars arkitektur.

Om utbildningen

Kursen är till stora delar praktisk och består till största delen av korta introducerande föreläsningar med efterföljande praktiska övningar.

Kursen är främst riktad till dig som arbetat i branschen några år men som inte ännu gått över till 32-bitars system. Du har antagligen arbetat med 8-bitars system eller arbetat främst med mjukvara. Du kan även vara en relativt nyutexaminerad ingenjör som läst kurser i inbyggda system med 8-bitars system och som vill höja din kompetens med kunskaper inom 32-bitars system.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i många år utbildat ingenjörer inom elektronik och datorteknik och detta är ett sätt att erbjuda bl a alla som tidigare läst datorteknik en kompetensutveckling mot mer avancerade och komplexa system

Innehåll och upplägg

På kursen använder vi en Cortex M0+ ARM microcontroller från ST som plattform och vi går igenom GPIO, seriella kommunikationsprotokoll, undantag och interrupt, felhantering, minneshantering, DMA och debuging ur ett 32-bitars perspektiv. Dessutom tittar vi på ett par olika alternativ vad gäller utvecklingsmiljöer.

Kursen innehåller tre olika delmoment:

  • En förberedande del där deltagarna läser in sig på den teori som kursen innehåller. Arbetsinsats cirka tre-fyra arbetsdagar. Här ingår också laborativa moment som man utför på utrustning som man får sig tillsänd i samband med att kursen startar.
  • En samling med omväxlande korta föreläsningar och praktiska laborationer. Tre hela arbetsdagar i Umeå. Alternativ samlingsort kan erbjudas efter överenskommelse.
  • Ett avslutande projekt där man omsätter de kunskaper man fått till ett praktiskt projekt. Arbetsinsats cirka tre-fem arbetsdagar.

Kursen administreras via ett webbaserat gränssnitt där den mesta av kontakten sker med lärare och övriga kursdeltagare. Till det tillkommer en samling.

I kursavgiften ingår ett utvecklingskort och de komponenter som behövs för att kunna fullgöra de praktiska momenten i den förberedande delen och det avslutande projektet.

Om behov finns i tillräckligt stor grad kan kursen kan anpassas för specifika behov:

  • Efter överenskommelse kan vi fokusera på enskilda delar och tränga djupare ner i dessa.
  • Vi kan även justera fördelningen mellan de teoretiska delarna och de praktiska momenten.

Förkunskaper

Kursen förutsätter tidigare erfarenhet av inbyggda system och programmeringskunskaper i C.

Du har erfarenhet av utveckling av 8-bitars system eller har läst minst en kurs i grundläggande inbyggda system eller datorteknik på universitet/högskola.

Pris

Pris: 14 700 SEK exkl moms.
I priset ingår den utrustning som behövs för att göra övningar och projekt

Övrigt

Kursen startar 1 nov om det finns tillräckligt många deltagare. Vill ni anmäla många deltagare kan ni dock kontakta oss för att diskutera anpassad start.

Kontakt och anmälan bjorne.lindberg@umu.se