Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande utbildning i brottsutredning, 15 hp

Kursen behandlar polisens arbetsmetoder och tekniker i en polisiär brottsutredning, samt den juridik som blir aktuell i samband med en brottsutredning.

Om utbildningen

Kursen behandlar polisens arbetsmetoder och tekniker i en polisiär brottsutredning, samt den juridik som blir aktuell i samband med en brottsutredning. Kursens juridiska innehåll är fokuserad på svensk straffrätt och straffprocessrätt. Straffrätten innefattar straffrättens allmänna delar, straffbestämmelser samt påföljder. Kursen omfattar även specialstraffrätt så som narkotikastrafflag, alkohollag, vapenlag, knivförbudslag och trafikbrottslag. I straffprocessrätten behandlas de rättsregler som är direkt kopplade till förundersökningens delar så som dess inledande, genomförande och avslutande. De under en förundersökning relevanta straffprocessuella tvångsmedlen behandlas, likväl som den rättsliga regleringen kring offentlighet och sekretess samt parternas rättigheter under en förundersökning.

En betydande del av kursen fokuserar på förhör och den förhörsmetodik som används utgår från den så kallade PEACE-modellen. I förhörsmomenten studeras och övas kommunikativa verktyg och minnesstödjande tekniker. Kursdeltagarna får genomföra, observera och analysera förhör som hålls med målsägande, vittne och misstänkt. Den hördes rättigheter betonas och integreras i övningarna, likväl som den språkliga och korrekta dokumentationen av ett förhör. 

Kursen innefattar även en introducerande utbildning i konfliktreducerande metoder, inkluderande både verbal och icke verbal kommunikation samt fysiska tekniker för konflikthantering. Dessa metoder studeras både teoretiskt och genom praktisk övning. Kursen behandlar också stödverktyg som polisen har utvecklat i form av polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) där tonvikt läggs på polisens forensiska arbete och brottsutredarens nära samarbete med kriminaltekniker.  

Kursplan och kurslitteraturlista

Innehåll och upplägg

Kursen utgår ifrån ett problembaserat lärande där egenstudier och reflektion är centralt. Undervisningen bedrivs genom en kombination av distansstudier via kursens lärplattform samt fysiska träffar. De fysiska träffarna innehåller övningar med tillhörande reflektion samt redovisningar av case. Alla digitala seminarier och möten sker i videomötesverktyget Zoom.

Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera och mikrofon är en förutsättning för att delta i kursen.

Förkunskaper

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Grundläggande behörighet.   

Övrigt

Anmälan sker via det polisiära systemet PUM-A. Kontakta din arbetsgivare.

Vanliga frågor