Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brottsutredning för civilanställda

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en brottsutredare.

Om utbildningen

Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en brottsutredare. Kursen inleds med allmän rättskunskap. I den straffrättsliga delen behandlas straffrättens allmänna läror, straffbestämmelser samt påföljder.

I den straffprocessuella delen behandlas den rättsliga regleringen av förundersökning. Det innebär att kursen behandlar förundersökningens inledande, genomförande och avslutande exempelvis regleringen av straffprocessuella tvångsmedel, men även offentlighet och sekretess. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de rättsliga förutsättningarna för genomförande av förhör samt misstänktas och målsägandens rättigheter under förundersökningen.

Kursen behandlar dessutom polisiära utredningsmetoder och stödverktyg av relevans vid genomförande av brottsutredningar, exempelvis PUM, PNU, DUR och RAR. I kursen ingår också förhörsmetodik, kriminalteknik och konfliktreducerande metoder.

Innehåll och upplägg

Kursen går på helfart (100%) under 10 veckor och utgår från problembaserat lärande. Kursen ger 15 högskolepoäng. Undervisningen sker vid ett antal sammankomster på Campus Umeå. Under sammankomsterna varvas föreläsningar, grupparbeten och seminarier. För grupparbeten och seminarier gäller obligatorisk närvaro, och de ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Mellan sammankomsterna förutsätts studenterna arbeta aktivt med seminarieuppgifter, instuderingsuppgifter och självstudier. Kursen avslutas med hemtentamen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Förkunskaper

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten.

Övrigt

Anmälan sker via det polisiära systemet PUM-A. Kontakta din arbetsgivare.

Vanliga frågor