Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förvaltningsärenden, baskurs för poliser

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Kursen ger en introduktion till juridiken, rättsliga principer och lagstiftning.

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till juridiken, det juridiska materialet och juridisk metod. Rättsliga principer och lagstiftning som styr det allmännas verksamhet behandlas. Det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket i allmänhet behandlas utifrån rättssäkerhetsaspekter där handläggningsregler i förvaltningslagen och regler om överklaganden studeras särskilt. Vidare behandlas offentlighetsprincipen, polisens sekretess och sekretessbrytande regler. Även statens kontrollmakt i form av JO, JK och andra tillsynsmyndigheter studeras översiktligt.

Innehåll och upplägg

Undervisningen sker under två undervisningsdagar på Campus vid Umeå universitet. Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, varvade med gruppövningar under handledning.

Förkunskaper

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Kunskaper om polisens organisation krävs.

Övrigt

Anmälan sker via det polisiära systemet PUM-A. Kontakta din arbetsgivare.

Vanliga frågor