Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Internationalisation and social work 15 hp

Arbetar du med socialt arbete i ett internationellt sammanhang och vill lära dig mer om socialt arbete i ett globalt perspektiv? Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om olika globala välfärdsmodeller och arbetsmetoder i socialt arbete samt utveckla teoretiska kunskaper kring internationellt socialt arbete och sociala problem, social rättvisa, förtryck, social utveckling och diskriminering i ett globalt perspektiv. Kursen är helt nätbaserad och ges på engelska.

Om utbildningen

Utbildningen ger teoretiska kunskaper om internationellt socialt arbete i relation till olika välfärdsregimer, strukturer och ideologier som formar och organiserar det sociala arbetet. Kursen inbegriper att kritisk analysera konsekvenser av globaliseringen i relation till sociala rättigheter, medborgarskap, utveckling av sociala teorier och praxis samt kulturer och strukturer. Under utbildningen kommer också socialpolitiska och välfärdsstatliga perspektiv diskuteras och sättas i relation till ovanstående begrepp.

Utbildningen riktar sig till studenter samt verksamma som på olika sätt kommer i kontakt med ett internationellt socialt arbete, inom eller utanför Sveriges gränser, inom exempelvis Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt ideella organisationer.

Innehåll och upplägg

Kursen består av webbaserade föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuellt arbete. Fokus för kursen är att kombinera teoretiska perspektiv och praktiska övningar för att öka förståelsen för strukturer och ideologier som organiserar det sociala arbetet och för att erhålla ökad förståelse för olika välfärdsstaters syn på och konsekvenser av begrepp som tillexempel medborgarskap och rättigheter.

Kursen examineras genom seminarier, deltagande i online diskussioner samt tre skriftliga inlämningsuppgifter. Du läser tillsammans med studenter på den reguljära utbildningen.

Kursplan och litteraturlista

Förkunskaper

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på reguljär universitetsutbildning.

Pris

16.000 SEK exkl moms, per person. Priset kan komma att förändras.

Övrigt

Kontaktperson

Ellinor Gustafsson
ellinor.gustafsson@umu.se
Tel: 090-786 70 94

Anmälan

Anmälan öppnar 16/3 och stänger 15/4.

Till anmälan